A program által támogatott nyertes pályázatok (2021)

 

A Szolnoki Királyi Törvényszéktől a megyei bíróságig

A Szolnoki Királyi Törvényszéktől a megyei bíróságig : 1945-1955/56 / Szolnok: Szolnoki Törvényszék, 2021.

Könyvtári példány: https://corvina.birosag.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=marc&recnum=97678&pos=1

Az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Ráth György Bíróságtörténeti Pályázat keretében dr. Pongrácz Zsolt, a törvényszék bíróságtörténeti munkacsoportjának vezetője által szerkesztett, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár közreműködésével született kötet a Szolnoki Törvényszék ötödik, a törvényszék bíróságtörténeti emlékeit bemutató kiadványa.

A könyvbemutató kezdetén Harna Péter, a szolnoki Szigligeti Színház színésze Juhász Gyula sorait szavalta el, amit Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnökének köszöntője követett. Ezután dr. Révész Béla, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Politológiai Tanszéke jogász-szociológus docense „Bíróságtörténet 1945 után”, majd Bojtos Gábor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár főlevéltárosának „Az 1945 utáni bíróságtörténet helytörténeti emlékeiről” - című előadását hallgatták meg a résztvevők. Végül, a kötet szerkesztője, dr. Pongrácz Zsolt vette át a szót, aki a könyv összeállításával és a helytörténeti forrásgyűjtés nehézségeivel kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg az érdeklődőkkel.

A könyvbemutató végén a résztvevőknek lehetősége nyílt megtekinteni az épület II. emeleti aulájában rendezett bíróságtörténeti tárlatot, ahol számos korabeli okirat és fénykép mellett, az évtizedeken át a Szolnoki Törvényszék elnöki szobáját díszítő bútorok is kiállításra kerültek.

Híradás: https://szolnokitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20210916/unnepelyes-konyvbemutato-szolnoki-torvenyszeken

 

 

Híres perek a Budapesti Királyi Ítélőtáblán

Híres perek a Budapesti Királyi Ítélőtáblán : a Matuska-per / Bp.: Fővárosi Ítélőtábla,    2021.

Könyvtári példány:
https://corvina.birosag.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=marc&recnum=97674&pos=2

A Fővárosi Ítélőtábla ebben az évben is sikerrel vett részt az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghirdetett Ráth György bírósági történelem és hagyományápolás pályázaton. A benyújtott pályamű címe „Híres perek a Budapesti Királyi Ítélőtábla történetében”. A Fővárosi Ítélőtábla a pályázat keretében két történelmi és jogtörténeti jelentőségű per – Gróf Károlyi Mihály és Matuska Szilveszter peranyagának – jogi szempontú feldolgozására vállalkozott.

„A világháborút és a trianoni békeszerződést követően politikai és társadalmi feszültségektől terhes korszak köszöntött az országra. Ezeket a feszültségeket egyszeree hozta a felszínre minteghy magába sűrítette az a büntetőeljárás, amely a Pestvidéki törvényszéken Matuska Szilveszter ellen a biatorbágyi viadukt 1931. őszi felrobbantásával előidézett vasúti szerencsétlenség miatt indult és másodfokon az ítélőtáblára került.” (A kötet bevezetőjéből)

Híradás: https://fovarosiitelotabla.birosag.hu/hirek/20210427/rath-gyorgy-birosagi-tortenelem-es-hagyomanyapolas-palyazat-fovarosi-itelotablan-2021

 

 

Híres perek a Budapesti Királyi Ítélőtáblán

Híres perek a Budapesti Királyi Ítélőtáblán : a Károlyi-per / Bp.: Fővárosi Ítélőtábla, 2021.

Könyvtári példány:
https://corvina.birosag.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=marc&recnum=97673&pos=3

„A Budapesti Királyi Ítélőtábla történetét áttekintő, a híres pereket bemutató kötetek sorába illeszkedik a Károlyi Mihály elleni vagyoni felelősség megállapítása iránti per elemzése.
A Matuska-perhez hasonlóan jogtörténeti jelentőségű eljárás máig indulatokat kavar és megosztja a közvéleményt.
A szerző – a Fővárosi Ítélőtábla polgári bírája – A Budapest Főváros Levéltárában fellelhető iratok és a korabeli jogszabályok részletes ismertetésével, gyakran szó szerinti idézésével érzékletesen és elfogulatlanul mutatja be a Károlyi-pert, annak szereplőit, és magát a kort, amelynek szülöttei.”

Híradás: https://fovarosiitelotabla.birosag.hu/hirek/20210427/rath-gyorgy-birosagi-tortenelem-es-hagyomanyapolas-palyazat-fovarosi-itelotablan-2021

 

 

A Baktalórántházi Járásbíróság története

A Baktalórántházi Járásbíróság története /Nyíregyháza: Nyíregyházi Törvényszék, 2021.

könyvtári példány:
https://corvina.birosag.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=97659&pos=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tiszalöki Járásbíróság története

A Tiszalöki Járásbíróság története / Nyíregyháza: Nyíregyházi Törvényszék, 2021.

könyvtári példány:
https://corvina.birosag.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=97633&pos=1

„A pályázat keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egykor működött, de időközben megszüntetett Baktalórántházi és Tiszalöki Járásbíróságok történetét tártuk fel. Az állampolgárok és a bíróságtörténet iránt érdeklődők képet kaphatnak arról, hogy milyen lehetett egy, a XIX. század végén, XX. század első felében emelt bírósági épület és emléktábla elhelyezésével felhelyezzük ezeket a településeket a térképre.”
„A pályázat eredményeként a két bíróság történetét a levéltári kutatások, a Jósa András Múzeummal (megyei múzeum), a Dégenfeld Kastélymúzeummal (baktalórántházi múzeum) való együttműködés és helytörténészekkel való konzultációk során nyert adatok alapján, okiratokkal és az épületekről készült fényképekkel színesítve kiadványban ismerhetik meg az érdeklődők.”
Hír az emléktábla avatásokról és a kötetekről:
https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20210922/emlektablakat-avat-nyiregyhazi-torvenyszek

 

 

A pincétől a padlásig

A pincétől a padlásig : Időutazás az Igazságügyi Palotában / Szeged: Szegedi Törvényszék, 2021. (Dokumentumfilm, narrátor: Kálloy Molnár Péter, rendező: Szabó Zoltán Attila, szaktanácsadó: Homoki-Nagy Mária, Pétervári Máté)

Könyvtári példány:
https://corvina.birosag.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=97639&pos=1

“Vannak épületek, melyeknek csak funkciójuk van és vannak, amelyeknek küldetése is. Vannak épületek, amelyekben az időt csupán eltöltjük, s léteznek olyanok is, amelyeket a történelmi levegő szinte átjár, s a tartóoszlopok, az építőkövek, a téglák, a falak, a boltozat, az ablakkeretek, a lichthof és a belső udvar egyszerre sorsokról, hivatásról, élményekről tragédiákról tudósítanak. A szegedi Magyar Királyi Polgári Törvényszéki Palota, avagy a Szegedi Törvényszék Széchenyi téri komplexuma közel másfél évszázada meghatározó jelképe a napfény városának.”

 

 

 

15 éves a Debreceni Ítélőtábla épülete

15 éves a Debreceni Ítélőtábla épülete / Debrecen: Debreceni Ítélőtábla, 2021.

Könyvtári példány: https://corvina.birosag.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=97634&pos=1     

Az Országos Bírósági Hivatal Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázat 2021 keretében „15 éves a Debreceni Ítélőtábla épülete” címmel jelentetett meg újabb bíróságtörténeti kiadványt a Debreceni Ítélőtábla.

A Dr. Megyeri Pálffi Zoltán kutatásai nyomán készült kötetben az olvasó végig követheti a 18. és 19. századi bíróságszervezési reformokat, megismerheti a korabeli és a jelenlegi épületet. Debrecenben először 1896-ban jött létre a Debreceni Királyi Ítélőtábla. Majd hosszú szünet után a 2004-ben újra felállított Debreceni Ítélőtábla 2006-ban birtokba vehette a jelenlegi épületet.

A pályázat megvalósulását az Országos Bírósági Hivatal elnöke támogatta.

Híradás: https://debreceniitelotabla.birosag.hu/hirek/20211108/15-eve-adtak-debreceni-itelotabla-epuletet

 

 

Megyeri-Pálffi Zoltán: A Székesfehérvári Törvényszék polgári kori története

Megyeri-Pálffi Zoltán: A Székesfehérvári Törvényszék polgári kori története / Székesfehérvár: Székesfehérvári Törvényszék, 2021.

Könyvtári példány:
https://corvina.birosag.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=97632&pos=1   

A kötet a Székesfehérvári Királyi Törvényszék 1872. január 1-jével kezdődő működésétől a második világháborúval bezárólag dolgozza fel a Székesfehérvári Törvényszék történetét.

A munka a polgári kori bíróságok, az ún. elsőfolyamodású királyi járásbíróságok és törvényszékek Fejér megyei megszervezésének bemutatásával indul. A történeti kutatás mind levéltári, mind szakirodalmi forrásokra kiterjedt, így nyomon követhetővé vált az a folyamat, hogy hogyan állították fel a királyi bíróságokat. Az 1867-es osztrák–magyar kiegyezést követően, az 1870-es évek legelején váltották fel ezek az újonnan megszervezett állami bíróságok a korábbi rendi-önkormányzati, majd az 1848–1849-es események után létrehozott császári-királyi igazságszolgáltatási fórumokat. Fejér megyében ekkor Székesfehérvár, mint törvényszéki székhely mellett ugyanitt, valamint Adonyban, Móron, Sárbogárdon és Válon indultak el az elsőfokú bírói fórumok 1872. január 1-jén.

A kötet a szervezéstörténet taglalását követően a bíráskodás székesfehérvári helyszíneit tárja fel, amelyek között Fejér vármegye székháza foglalja el a legfontosabb helyet. Az, hogy az 1872-ben a királyi bíróságok közigazgatási épületekben kezdték meg működésüket, nem volt szokatlan, hiszen ekkor még nem épülhettek önálló bírósági épületek a szervezet kiforratlansága és az anyagi lehetőségek miatt. Így Székesfehérváron is kénytelen volt együtt élni a megyei igazgatás és a királyi törvényszék a megyeháza egyre szűkösebbé váló épületében.

 

 

Az Egri Törvényszék és járásbíróságai története

Az Egri Törvényszék és járásbíróságai története (1945-1970) / Eger: Egri Törvényszék, 2021.

Könyvtári példány: https://corvina.birosag.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=97630&pos=1

„Az Egri Törvényszék történetét feldolgozó második kötet 1945-től 1970-ig ismerteti a Heves megyei igazságszolgáltatás történetét. Mindössze negyedszázadot ölel fel a kötet, mégis talán a legnehezebb és egyben a legsötétebb történelmi időszakot dolgozza fel a bíróságok történetében. Erre a korszakra esik a II. világháborút követő népbíráskodás időszaka, de akkor történt a polgári időszakban kinevezett bírák tömeges eltávolítása is a bíróságokról. A Rákosi-korszak, az 1956-os forradalom vagy a 60-as évekbeli enyhülés mind-mind egy különálló kötetet is megtölthetnek tartalommal. A súlyos történelmi események mellet a mindennapok is nagyban átalakultak, ekkorra esik a nők bírói munkakörben történő foglalkoztatásának kezdete, a munkahelyen belüli társas kapcsolatok megújulása, vagy a technikai fejlesztések bevezetése a bírói munkába, amelyek alapján egy rendkívül összetett és sokrétű korszak bemutatására tesz kísérletet a kötet.”

 

 

A jogszolgáltatás története Püspökladányban

A jogszolgáltatás története Püspökladányban / Debrecen: Debreceni Törvényszék, 2021.    

Könyvtári példány: https://corvina.birosag.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=97550&pos=1

A könyvbemutatón készült filmösszeállítás: https://www.youtube.com/watch?v=lPNQhV7ykQM&list=PLfeZre0-aXkYRsOBTeKalNWZQvjL-JPkR&index=5

„A jogszolgáltatás története Püspökladányban” című kiadványt 2021. november 4-én mutatta be a Debreceni Törvényszék Püspökladányban, a Dorogi Márton Művelődési Központ színháztermében.

Dr. Kahler Ilona Márta, a Debreceni Törvényszék elnöke és Tóth Lajos, Püspökladány polgármestere megnyitó beszédét követően a törvényszék gondozásában megjelent legújabb kötetet Bódiné dr. Beliznai Kinga jogtörténész, az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának docense ajánlotta az egybegyűlteknek.  A püspökladányi jogszolgáltatás történetét feldolgozó tanulmánykötet az ötödik azon kiadványok sorában, melyek az Országos Bírósági Hivatal Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázatának támogatásával láthattak napvilágot.

A most bemutatott kötet megjelenése fontos állomása annak a bíróságtörténeti kutatásnak, amely a Debreceni Törvényszék illetékességi területén jelenleg működő bíróságok történetének feltárását tűzte ki célul. A debreceni, berettyóújfalui, hajdúböszörményi és hajdúszoboszlói jogszolgáltatás múltját ismertető kiadványok után a legújabb könyv a püspökladányi igazságszolgáltatás históriáját dolgozza fel.”

Forrás: https://debrecenitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20211105/birosagtortenet-konyvbemutato-puspokladanyban-videoval

 

 

Horváth Zsolt: Bírósági históriák 2.

Horváth Zsolt: Bírósági históriák 2. / 2021    Könyv    
https://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/sajtokozlemeny/20210914/az-1950-es-evekbe-kalauzol-birosagi-historiak-2

A Bírósági Históriák első kötete még 2017-ben látott napvilágot, bepillantást engedve a 20. század első felének zalai bíróságaiba. Ennek folytatása a mostani 47 oldalas füzet, amelynek kiadására - az előzőhöz hasonlóan - most is az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázat keretében volt lehetőség. Az első kötetből 2017-ben 2400 példány készült, s a nagy népszerűség miatt 2019-ben újabb 500 kiadvány kiadására került sor. Ezúttal 2850 kötet jelent meg, amely az ’50-es évek bíróságainak mindennapi életét mutatja be, s kalauzol egy régmúlt világba - hangzott el dr. Sorok Norbertnek, a Zalaegerszegi Törvényszék elnökének ismertetőjében a kötet sajtónyilvános bemutatóján.

A kiadvány dr. Horváth Zsolt, a Lenti Járásbíróság elnökének mélyreható kutatómunkáját dicséri, s mint mondta a második kötet tulajdonképpen az első kötet sikerének eredményeként jött létre, annak már jól bevált receptjét követi. Műfaját tekintve történelmi olvasókönyvhöz áll közel, hiszen eredeti, korábban még nem publikált levéltári forrásanyagon alapul, melyhez kapcsolódóan történelmi érdekességeket, tudásanyagot közvetít, jogi ismeretterjesztést nyújt. Célja nemcsak a korszak bemutatása, hanem az ismeretgazdagítás is, ami érdekes történeti ismereteket tár fel.

könyvtári példány:
https://corvina.birosag.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=97475&pos=4

 

 

Zalai bírói archontológia

Zalai bírói archontológia / Zalaegerszeg: Zalaegerszegi Törvényszék, 2021.

A kötet sajtónyilvános bemutatójára a Zalaegerszegi Törvényszéken került sor 2021. július 12-én, a Bíróságok Napjához kapcsolódóan. Dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke a kötet keletkezésének hátteréről és az OBH nyújtotta pályázati lehetőségekről, míg dr. Magyar Károly, a Bíróságtörténeti Koordinációs Testület elnöke az anyaggyűjtésről és a kutatómunkáról tájékoztatta a vendégeket és a sajtó képviselőit.

A kötet közel 5 évnyi aprólékos levéltári, bírósági irattári és könyvtári kutatómunka eredménye. A hiánypótló kötet 1872-től napjainkig szolgáltat információt a zalai bíróságokon dolgozó bírákról, rövidebb szakmai életrajzokkal, korabeli fotókkal kiegészítve. E kiadvánnyal szeretnénk méltó emléket állítani a megye valamennyi egykori és jelenlegi bírójának. Mindazoknak, akik kötelességüket sosem feledve, a bíráskodást valódi hivatásuknak tekintik, mindenkor becsülettel szolgálták és szolgálják ma is – az igazságszolgáltatás ügyét.

https://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/sajtokozlemeny/20210712/bemutattuk-zalai-biroi-archontologia-cimu-kiadvanyt

Könyvtári példány: https://corvina.birosag.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=97475&pos=4