Polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyek - Aktanyomat elektronikus megküldése a bíróságok számára

Az Országos Bírósági Hivatal a több alszámból álló előzményi iratok (közigazgatási irat, adóhatósági irat, végrehajtói irat) bíróságok számára történő megküldéséhez az alábbi összeállítást javasolja:

  • Az alapügyben keletkezett akta elektronikusan rendelkezésre álló iratait egyetlen fájlként szükséges csatolni a KR fájlban, amelynek csatolmánytípusa „Közigazgatási eljárás iratai”.
  • fájlformátum lehetőleg ES3 vagy DOSSZIE akta legyen. Amennyiben ez nem megoldható úgy egy ZIP fájl kerüljön csatolásra, amelyben valamennyi dokumentum elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel van ellátva, illetőleg AVDH szolgáltatással hitelesítésre került.
  • csomag fájlneve lehet maga az eredeti ügyszám is figyelemmel a speciális karakterek alkalmazásának mellőzésére.
  • Javasolt a csomagon belüli struktúra kialakítása az alábbi módon:
    • Javasolt alkönyvtárak használata, ahol a könyvtár neve az ügyön belüli iratszámnak felel meg (pl.: 1. sorszámú irat). Az alkönyvtárban helyezhető el az adott sorszám alatt kezelt főirat és annak mellékletei is;
    • Javasolt, hogy a könyvtáron belül a főirat fájlneve szintén kezdődjön az irat számával, amelyet vezető „0”-k egészítenek ki az alábbi formában „0001_*.pdf”