Polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyek - Tájékoztató belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére

E tájékoztatás azokban az elektronikus kapcsolattartással érintett ügyekben irányadó, melyek esetében a bírósági eljárást megindító irat 2018. január 1-jén vagy azt követően érkezett elektronikus úton a kézbesítési rendszerbe, illetőleg azokban a közigazgatási ügyekben, melyekben a bírósági eljárást megindító iratot 2018. január 1-jén, vagy azt követően elektronikus úton a közigazgatási szervhez előterjesztették.

A belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – abban az esetben is, ha jogi képviselő nélkül jár el - a peres és nem peres eljárásokban a keresetlevelet/kérelmet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot kizárólag elektronikusan, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthat be, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a gazdálkodó szervezet részére.

A gazdálkodó szervezet az elektronikus eljárásokban a kapcsolattartásra Cégkaput használhat.

Tájékoztatjuk, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási és fővárosi kerületi hivatalok által hozott döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevelet a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A fenti kapcsolattartási módok valamennyi polgári peres eljárásban – így a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben, a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben, a fizetési meghagyásos eljárásból ellentmondás folytán perré alakult eljárásban is –, valamint nem peres eljárásokban is irányadóak.

Az elektronikus kapcsolattartás során gazdálkodó szervezetnek minősül a Pp.-ben (7.§ 6. pont) meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet azzal, hogy nem minősül gazdálkodó szervezetnek a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány.

Tájékoztatjuk, hogy az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel. (http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat)

Tájékoztatjuk, hogy az Ügyfélkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ oldalon találhat információt, illetőleg kérdéseit a 1818-as számon teheti fel.

Tájékoztatjuk, hogy a Cégkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://ekozig.mo.hu/cegkapu oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit a Kormányzati Ügyfélvonal következő elérhetőségein teheti fel:

  • Telefonszám Magyarországról: 1818 (1.5-ös menüpont - SZEÜSZ-ök, Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások)
  • Telefonszám külföldről: +36 (1) 550-1858
  • E-mail cím: ekozig@1818.hu
  • Chat indítása