Polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyek - Tájékoztató jegyzők részére

E tájékoztatás azokban az elektronikus kapcsolattartással érintett ügyekben irányadó, melyek esetében a bírósági eljárást megindító irat 2018. január 1-jén vagy azt követően érkezett elektronikus úton a kézbesítési rendszerbe, illetőleg azokban a közigazgatási ügyekben, melyekben a bírósági eljárást megindító iratot 2018. január 1-jén, vagy azt követően elektronikus úton a közigazgatási szervhez előterjesztették.

Birtokvédelmi ügyben a jegyző határozata ellen előterjesztett keresetlevél esetében, a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző köteles gondoskodni a határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, ha a keresetlevél elektronikusan került előterjesztésre, és a hozzá benyújtott keresetlevél és a mellékleteit képező papír alapú okiratok digitalizálásáról, valamint a papír alapú okiratok megőrzéséről, továbbá a határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, ha a keresetlevél papír alapon került előterjesztésre.

A jegyzőnek a jegyző azonosítását biztosító űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, a P-26 jelzésű nyomtatvány használatával kell a hozzá érkezett illetőleg nála keletkezett iratokat felterjesztenie a bírósághoz.

Ha a felperes a keresetlevelet a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz nyújtja be, a bíróság a Pp. 566.§ (4) bekezdésében foglaltak szerinti eljárása során hívja fel a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőt, hogy az iratokat digitalizált formában terjessze fel.

A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben az elektronikus úton eljáró fél az illetéket – a technikai feltételek megléte esetén – az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül vagy az önkormányzati adóhatóság illeték-bevételi számlája javára átutalással fizeti meg. Átutalás esetén a közleményrovatban fel kell tüntetni az eljáró bíróság jelzőszámát, az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, továbbá a birtokvédelmi határozat számát.