Polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyek - Tájékoztató az ügyész által indított perekben

E tájékoztatás azokban az elektronikus kapcsolattartással érintett ügyekben irányadó, melyek esetében a bírósági eljárást megindító irat 2018. január 1-jén vagy azt követően érkezett elektronikus úton a kézbesítési rendszerbe, illetőleg azokban a közigazgatási ügyekben, melyekben a bírósági eljárást megindító iratot 2018. január 1-jén, vagy azt követően elektronikus úton a közigazgatási szervhez előterjesztették.

Az ügyész a Pp. szerinti, valamint azokban a perekben, amelyeket külön törvény alapján indít, vagy ellene indítanak, a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot a Legfőbb Ügyészség azonosítását biztosító és az űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújtja be a bírósághoz.

A fenti eljárásokhoz az ügyész és Legfőbb Ügyészség Hivatali kaput használ.