Polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyek - Tájékoztató Hivatali Kapuval eljáró ügyfelek számára

E tájékoztatás azokban az elektronikus kapcsolattartással érintett ügyekben irányadó, melyek esetében a bírósági eljárást megindító irat 2018. január 1-jén vagy azt követően érkezett elektronikus úton a kézbesítési rendszerbe, illetőleg azokban a közigazgatási ügyekben, melyekben a bírósági eljárást megindító iratot 2018. január 1-jén, vagy azt követően elektronikus úton a közigazgatási szervhez előterjesztették.

Az együttműködő szerv köteles közzétenni a biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét, valamint elektronikus levélcímét.

A biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség lehet

a) biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím,

b) olyan elektronikus levélcím, amelynek tekintetében a címzett vállalja az információ kézhezvételének a visszaigazolását, valamint

c) a Kormány által rendeletben meghatározott típusú elérhetőség.

Az együttműködő szerv köteles legalább egy a) vagy b) pont szerinti elérhetőséget közzétenni, de lehetősége van több biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre szolgáló címet is létrehozni. A hivatali tárhellyel rendelkező szerv esetén a hivatalos elérhetőség alatt hivatali tárhelyet kell érteni.

A gazdálkodó szervezetnek minősülő együttműködő szerv az általa kijelölt, központi jellegű hivatali tárhelyét hivatalos elérhetőségként a rendelkezési nyilvántartásba köteles bejelenteni. Az együttműködő szerv az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségének megváltozását a változást megelőzően köteles közzétenni.

A bíróság az együttműködő szervek által közzétett biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek közül választja ki a címzett szerv elérhetőségét.

Az együttműködő szervek egymás közötti elektronikus kapcsolattartása során az együttműködő szervek biztosítják a küldeménybe foglalt nyilatkozatot megtevő személy elektronikus azonosíthatóságát, a küldemény sértetlenségét, a küldemény kézbesítésének igazolását, a kézbesítés időpontjának megállapíthatóságát.

A biztonságos elektronikus kapcsolattartás történhet

  • a közzétett biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre történő kézbesítés útján, vagy
  • iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás igénybevételével.

A fenti kézbesítési módokon elküldött küldemény kézbesítettnek minősül

  • elektronikus kapcsolattartási címre történő kézbesítés esetében az elküldést követő munkanapon,
  • iratáthelyezés esetén a sikeres iratátadás szolgáltató által igazolt időpontjában.

A Hivatali Kapuról történő beadványok megküldésének technikai feltételeit tartalmazó leírás itt érhető el: 1