Polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyek - Tájékoztató jogi képviselők részére

E tájékoztatás azokban az elektronikus kapcsolattartással érintett ügyekben irányadó, melyek esetében a bírósági eljárást megindító irat 2018. január 1-jén vagy azt követően érkezett elektronikus úton a kézbesítési rendszerbe, illetőleg azokban a közigazgatási ügyekben, melyekben a bírósági eljárást megindító iratot 2018. január 1-jén, vagy azt követően elektronikus úton a közigazgatási szervhez előterjesztették.

A jogi képviselő a peres és nem peres eljárásokban a keresetlevelet/kérelmet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot kizárólag elektronikusan, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthat be, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a jogi képviselő részére.

Ez a szabály irányadó továbbá a jogi képviselőre abban az esetben is, ha a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben a keresetlevelet az első fokon eljárt közigazgatási határozatot hozó közigazgatási szervnél kell benyújtani. Ugyancsak ezek a szabályok vonatkoznak a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perre is.

Tájékoztatjuk, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási és fővárosi kerületi hivatalok által hozott döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevelet a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Az elektronikus kapcsolattartás során jogi képviselőnek minősül az ügyfél képviseletében eljáró ügyvéd, ügyvédi iroda és kamarai jogtanácsos, a jogi személy bíróság képviseletére jogosult bíró és bírósági titkár, a Legfőbb Ügyészség képviseletére jogosult ügyész, valamint az ügyvédjelölt és a jogi előadó is, ha a Pp. szerint a perben eljárhat.

A jogi képviselőnek a keresetlevél vagy az első, a bírósághoz benyújtott beadvány mellékleteként csatolnia kell az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban a Pp. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szerepel. A bíróság - ha e tekintetben alapos kétsége merül fel - digitalizált meghatalmazás esetén az eredeti meghatalmazás bemutatására hívja fel a képviselőt az egyezőség megállapítása érdekében.

A Magyar Ügyvédi Kamara által az elektronikus kapcsolattartás körében közzétett segédanyagok és tájékoztatók itt érhetők el.

Tájékoztatjuk, hogy az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel. (http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat)

Tájékoztatjuk, hogy az Ügyfélkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ oldalon találhat információt, illetőleg kérdéseit a 1818-as számon teheti fel.

Tájékoztatjuk, hogy a Cégkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://ekozig.mo.hu/cegkapu oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit a Kormányzati Ügyfélvonal következő elérhetőségein teheti fel:

  • Telefonszám Magyarországról: 1818 (1.5-ös menüpont - SZEÜSZ-ök, Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások)
  • Telefonszám külföldről: +36 (1) 550-1858
  • E-mail cím: ekozig@1818.hu
  • Chat indítása