Polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyek - Tájékoztató szakértők részére

E tájékoztatás azokban az elektronikus kapcsolattartással érintett ügyekben irányadó, melyek esetében a bírósági eljárást megindító irat 2018. január 1-jén vagy azt követően érkezett elektronikus úton a kézbesítési rendszerbe, illetőleg azokban a közigazgatási ügyekben, melyekben a bírósági eljárást megindító iratot 2018. január 1-jén, vagy azt követően elektronikus úton a közigazgatási szervhez előterjesztették.

Az  elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett szakértő az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő bejelentéssel, az igazságügyi szakértői névjegyzékben nem szereplő - elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett - szakértői tevékenységre jogszabályban feljogosított állami szerv, intézmény vagy szervezet (szakértői tevékenységet végző szerv) az Országos Bírósági Hivatal részére történő bejelentéssel vállalhatja az elektronikus kapcsolattartást.

Ha a szakértő és a szakértői tevékenységet végző szerv az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus kapcsolattartásra köteles vagy azt vállalja, a szakvéleményét és egyéb beadványait elektronikusan kézbesíti a bíróságnak és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére.

A bíróság a szakértő, illetve a szakértői tevékenységet végző szerv indokolt kérelmére - a Pp. 613. § (3) bekezdésében meghatározott okból, kivételesen - elektronikus kapcsolattartás esetén is engedélyt adhat a szakvélemény vagy egy részének papír alapú benyújtására.

A bíróság papír alapon vagy adathordozón bocsátja rendelkezésre a szakértő, illetve a szakértői tevékenységet végző szerv részére a bírósági irat mellékletét, ha az adathordozó jellegéből adódóan a digitalizálás lehetetlen, valamint ha a papír alapú okirat valódisága vitás vagy annak papír alapú megtekintése egyéb okból szükséges. Ha a bíróság által elektronikus úton megküldött bírósági irathoz e bekezdés szerinti melléklet kapcsolódik, a határidőt a melléklet átvételétől kell számítani.

A bíróság felhívhatja a papír alapú kapcsolattartással eljáró szakértőt, illetve szakértői tevékenységet végző szervet, hogy a szakvéleményt adathordozón is nyújtsa be, ha azt elektronikus kapcsolattartással eljáró fél részére kell kézbesítenie. A szakértő, illetve a szakértői tevékenységet végző szerv felel azért, hogy a papír alapú szakvélemény tartalma megegyező legyen az adathordozón benyújtott dokumentum tartalmával.

A bírósággal a szakértő Ügyfélkapun, a szakértői tevékenységet végző szerv Cégkapun tartja a kapcsolatot.

Tájékoztatjuk, hogy az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel. (http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat)

Tájékoztatjuk, hogy az Ügyfélkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ oldalon találhat információt, illetőleg kérdéseit a 1818-as számon teheti fel.

Tájékoztatjuk, hogy a Cégkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://ekozig.mo.hu/cegkapu oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit a Kormányzati Ügyfélvonal következő elérhetőségein teheti fel:

  • Telefonszám Magyarországról: 1818 (1.5-ös menüpont - SZEÜSZ-ök, Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások)
  • Telefonszám külföldről: +36 (1) 550-1858
  • E-mail cím: ekozig@1818.hu
  • Chat indítása