Polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyek - Tájékoztató személyesen eljáró természetes személyek részére

E tájékoztatás azokban az elektronikus kapcsolattartással érintett ügyekben irányadó, melyek esetében a bírósági eljárást megindító irat 2018. január 1-jén vagy azt követően érkezett elektronikus úton a kézbesítési rendszerbe, illetőleg azokban a közigazgatási ügyekben, melyekben a bírósági eljárást megindító iratot 2018. január 1-jén, vagy azt követően elektronikus úton a közigazgatási szervhez előterjesztették.

A személyesen eljáró természetes személyek – törvény eltérő rendelkezése hiányában - választható lehetőségként  vehetik igénybe az elektronikus kapcsolattartási módot, azaz számukra nem kötelező a bírósággal elektronikus úton kapcsolatot tartani.

A személyesen eljáró természetes személy

  • az e-közigazgatásért felelős miniszter által irányított szervezeti egységnél,
  • a Kormány rendeletében kijelölt kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala okmányirodai feladatokat ellátó szervezeti egységénél
  • a kormányablakban
  • az országos telefonos ügyfélszolgálatnál
  • a Magyar Posta Zrt. Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltatóhelynél vagy
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál

rendelkezhet úgy, hogy valamennyi intézhető ügy tekintetében vállalja az elektronikus kapcsolattartást. Az elektronikus kapcsolattartási forma vállalása esetében az ügyféllel a bíróság elektronikusan tart kapcsolatot.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

Tájékoztatjuk, hogy az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel. (http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat)

Tájékoztatjuk, hogy az Ügyfélkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ oldalon találhat információt, illetőleg kérdéseit a 1818-as számon teheti fel.

  • Telefonszám Magyarországról: 1818 (1.5-ös menüpont - SZEÜSZ-ök, Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások)
  • Telefonszám külföldről: +36 (1) 550-1858
  • E-mail cím: ekozig@1818.hu
  • Chat indítása