Polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyek - Választási eljárások

Tájékoztatjuk, hogy a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma a választási ügyek bírósági jogorvoslata során az elektronikus kapcsolattartás szabályainak érvényesüléséről az egységes ítélkezési gyakorlat előmozdítása érdekében meghozott 3/2017. (XI.28.) KMK véleménye szerint: választási ügyekben a bírósági felülvizsgálati eljárásban nem lehet alkalmazni a Polgári perrendtartás elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályait.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben (papír alapon), illetve olyan elektronikus dokumentumként nyújthatja be, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látott el.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.

Tájékoztatjuk, hogy az E-ügyintézési tv. alapján az együttműködő szervekre vonatkozó elektronikus kapcsolattartási szabályokat a választási eljárásra, a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására nem kell alkalmazni.