Büntetőeljárási elektronikus űrlapok

uj_szechenyi_terv_small_1.pngTájékoztatjuk, hogy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szabályozásaira figyelemmel 2018. január 1. napján vagy ezt követően indult büntetőeljárásokban teljes körben lehetőség van arra, hogy az ügyben szereplő személyek elektronikus úton nyújtsák be az üggyel kapcsolatos beadványaikat.

A 2018. január 1. napjától a büntetőeljárásokban a nyomozó hatóság, az ügyész, a bíróság, a büntetés-végrehajtási szervek, valamint más állami szervek kötelezően elektronikus kapcsolattartás útján tartják a kapcsolatot. Ugyancsak kötelező a védőknek, valamint bármely eljárási szereplő jogi képviseletében eljáró ügyvédeknek az ügyben az elektronikus kapcsolattartás.
A büntetőeljárásban szereplő természetes személyek részére az elektronikus kapcsolattartás választható. A büntető ügyben az ügyfelek a http://birosag.hu/elektronikus-kapcsolattartas/e-2018/e-kapcsolattartas-az-egyes-ugytipusokban/bunteto-ugyek oldalon kaphatnak részletes tájékoztatást az elektronikus kapcsolattartásról.
Az elektronikus kapcsolattartást választónak a beadványát és mellékletét az erre rendszeresített űrlapon kell előterjesztenie.
 http://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/bunteto-elektronikus oldalon találhatóak a letölthető és kitölthető nyomtatványok. A büntetőeljárásban alkalmazandó nyomtatványok ún. ÁNYK nyomtatványok, amelyeket az Általános nyomtatvány kitöltő program (ÁNYK program) telepítése után lehet használni. Az ÁNYK programot a NAV honlapjáról lehet letölteni a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvan...linken.
A beadványt és mellékletét minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátva, vagy az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás útján hitelesítve kell a kézbesítési rendszer útján kell megküldeni a bíróság részére.
Az ÁNYK programmal kitöltött nyomtatványok az ügyfélkapun keresztül küldhetők meg a bíróság részére.

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK nyomtatványok tartalma változhat, ezért ügyelni kell arra, hogy az elektronikus kapcsolattartás során kizárólag az aktuális verziószámú nyomtatvány kerüljön kitöltésre. Az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges
Lejárt verziójú nyomtatványon benyújtott beadványt az Országos Bírósági Hivatal informatikai rendszere nem fogadja be, erről a nyomtatványt benyújtót hibaüzenettel értesíti.

Módosul a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, amely új eljárásként bevezeti a Kúrián a jogegységi panasz eljárást. A rendelkezések 2020. április 1. napján lépnek hatályba, de jogegységi panaszt kizárólag 2020. július 1. napját követően meghozott Kúriai határozattal szemben lehet benyújtani. A jogegységi panasz eljáráshoz igazodóan a kérelem benyújtására 2 új űrlap kerül rendszeresítésre: büntető ügyekben a B30. A jogegységi panasz tanácsok előtti eljárásban benyújtható beadványokhoz az NP12 számú ÁNYK űrlap a megfelelő ügycsoport betűjel kiválasztásával biztosít lehetőséget.

KATONAI BÜNTETŐELJÁRÁST ÉRINTŐ ÜGYEKBEN MINDEN BEADVÁNYT (ÍGY PÉLDÁUL A FELLEBBEZÉST, AZ IGAZOLÁSI KÉRELMET IS) A B40 ŰRLAPON KELL BENYÚJTANI!