Büntetőeljárási elektronikus űrlapok

uj_szechenyi_terv_small_1.pngTájékoztatjuk, hogy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szabályozásaira figyelemmel 2018. január 1. napján vagy ezt követően indult büntetőeljárásokban teljes körben lehetőség van arra, hogy az ügyben szereplő személyek elektronikus úton nyújtsák be az üggyel kapcsolatos beadványaikat.

A 2018. január 1. napjától a büntetőeljárásokban a nyomozó hatóság, az ügyész, a bíróság, a büntetés-végrehajtási szervek, valamint más állami szervek kötelezően elektronikus kapcsolattartás útján tartják a kapcsolatot. Ugyancsak kötelező a védőknek, valamint bármely eljárási szereplő jogi képviseletében eljáró ügyvédeknek az ügyben az elektronikus kapcsolattartás.
A büntetőeljárásban szereplő természetes személyek részére az elektronikus kapcsolattartás választható. A büntető ügyben az ügyfelek a http://birosag.hu/elektronikus-kapcsolattartas/e-2018/e-kapcsolattartas-az-egyes-ugytipusokban/bunteto-ugyek oldalon kaphatnak részletes tájékoztatást az elektronikus kapcsolattartásról.
Az elektronikus kapcsolattartást választónak a beadványát és mellékletét az erre rendszeresített űrlapon kell előterjesztenie.
 http://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/bunteto-elektronikus oldalon találhatóak a letölthető és kitölthető nyomtatványok. A büntetőeljárásban alkalmazandó nyomtatványok ún. ÁNYK nyomtatványok, amelyeket az Általános nyomtatvány kitöltő program (ÁNYK program) telepítése után lehet használni. Az ÁNYK programot a NAV honlapjáról lehet letölteni a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvan...linken.
A beadványt és mellékletét minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátva, vagy az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás útján hitelesítve kell a kézbesítési rendszer útján kell megküldeni a bíróság részére.
Az ÁNYK programmal kitöltött nyomtatványok az ügyfélkapun keresztül küldhetők meg a bíróság részére.

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK nyomtatványok tartalma változhat, ezért ügyelni kell arra, hogy az elektronikus kapcsolattartás során kizárólag az aktuális verziószámú nyomtatvány kerüljön kitöltésre. Az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges
Lejárt verziójú nyomtatványon benyújtott beadványt az Országos Bírósági Hivatal informatikai rendszere nem fogadja be, erről a nyomtatványt benyújtót hibaüzenettel értesíti.

Módosul a Bírósági Fizetési Portálon nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben B23 számú ÁNYK űrlap. A módosított űrlapon lehetővé válik a Bírósági Fizetési Portál által a sikeres befizetésről kiállított FIZIG2 fájlformátumú fizetési ígérvény csatolása az eljárással összefüggésben megfizetett költségek (pl.: óvadék megfizetése, bűnügyi költség, pénzbüntetés, stb.) igazolására. A módosított űrlap 2019. március 4. napján kerül publikálásra.

Ügyfeleknek
Űrlap azonosító Nyomtatvány azonosító Elnevezés Letöltések
B01 B01-19-01 Feljelentés magánvádas büntetőügyben
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
B10 B10-19-01 Tanú/bizonyítási indítvány bejelentése
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
B14 B14-19-01 Fellebbezés
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
B15 B15-19-01 Felülvizsgálati nyomtatvány
B16 B16-19-01 Perújítási indítvány
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
B21 B21-19-01 Összbüntetésbe foglalás iránti indítvány
Nyomtatvány:
Ügyféltájékoztató:
B22 B22-19-01 Összbüntetésbe foglalás iránti indítvány visszavonása
Nyomtatvány:
Ügyféltájékoztató:
B23 B23-19-02 Űrlap egyéb beadvány benyújtásához
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
B24 B24-19-01 Tárgyalás kérése tárgyalás mellőzésével hozott végzéssel szemben
B28 B28-19-01 Űrlap adathordozón történő benyújtásra
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
B35 B35-19-01 Igazolási kérelem
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
B36 B36-19-01 Kizárási kérelem
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
B40 B40-18-01 Beadvány katonai büntetőügyben
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
B43 B43-18-01 Kezdőirat büntetés-végrehajtási ügyekben
B44 B44-18-01 Utóirat büntetés-végrehajtási ügyekben
Szervezetek számára
Űrlap azonosító Nyomtatvány azonosító Elnevezés Letöltések
B38 B38-19-01 Szervezeti űrlap - kezdőirat
B39 B39-19-01 Szervezeti űrlap - utóirat
B41 B41-18-01 Kezdőirat büntetés-végrehajtási ügyben
B42 B42-18-01 Utóirat büntetés-végrehajtási ügyben
B100 B100-19-01 Kezdőirat ügyészség részére büntető ügyben