Bíróságok a nagyvilágban

Hírek

Mit jelent a bírói függetlenség Európában?

Újabb három cikk jelent meg a Bíróságok a nagyvilágban rovatban, amelyek egy-egy európai bírósági rendszerre vonatkozó gyakorlatot mutatnak be.

Kötelező bírói befizetés a pártkasszákba – egy demokratikus hagyomány Svájcban

Az összehasonlító jog művelői számára is tanulságos, formájában és tartalmában is igényes tanulmány bemutatja, hogy miként jelenik meg a bírói függetlenség a kinevezések, a fegyelmi eljárások, az elmozdíthatóság szabályozottságán és gyakorlatán keresztül Svájcban és Új-Zélandon.

A jogállamiságot fókuszba helyező Finnország - ahol a bírósági rendszert az Igazságügyi miniszter irányítja és nincs országos szinten bírói, illetve igazságszolgáltatási tanács

Finnország azon kevés európai uniós ország egyike, ahol a bíróságok központi igazgatása az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozik. A bírói függetlenséget azonban ez nem érinti, hiszen az Alkotmány szerint a bírókat a köztársasági elnök nevezi ki. Mindenkinek biztosított a joga ahhoz, hogy ügyében a bíróság vagy más független döntéshozó szerv járjon el.

A bírók politikai aktivitása a bírói ethosz fényében

A bírói függetlenség megítélése szempontjából fontos jelenséggel az egyes országokon belül, de európai szinten is kevesen foglalkoznak. Ezért is érdekes a német bírósági fogalmazók versenydolgozata, amelyet a fenti címen adtak közre.

Az emberi jogok kritikája

A kapcsolt tanulmány három, közelmúltban megjelent írásra hívja fel a figyelmet.

Válóperes applikáció

Laura Wasser a hollywoodi hírességek válóperes ügyvédje, 2018-ban egy új weblapot és applikációt indított el „It’s Over Easy” néven. Elmondása szerint éppen a drága perek vitelekor határozta el, hogy valamiképpen segítséget kellene nyújtani azoknak, akiknek nincs annyi pénze, mint Angelina Jolie-nak, Johnny Depp-nek, Ben Affleck-nek, hogy hosszú és drága pereskedés nélkül tudjanak válni.

A hálózati guru a digitális jövőről

A híres Wired magazin szerkesztője, Kevin Kelly legújabb könyvének címe: „Az elkerülhetetlen: a 12 technológiai erő, amely a jövőnket alakítja”. Ahelyett, hogy a technológiai újdonságokról írna, ebben a könyvében a technológiai újdonságokból eredő új jelenségekről ír. Ezek a jelenségek óriási változásokat hoznak a társadalmi, emberi kapcsolatokban.

Téves várakozás, hogy növeli a bíróság iránti bizalmat a bírói tanácsok megalakítása

A kapcsolt tanulmány szerint a nemzetközi szervezetek, különösen az ENCJ megkérdőjelezhetetlen hitelvként kezelik azt, hogy a bírói tanácsok léte önmagában növeli a bíróságok iránti bizalmat. Leírása szerint azonban ezt sem tanulmányok, sem mérések nem igazolták be.

A bírói önigazgatás Hollandiában: Korlátolt önállóság

A kapcsolt tanulmány a jogállami értékek és az új közmenedzsment (NPM) közötti lehetséges feszültségekkel, valamint a bírósági igazgatás szereplői közötti feszültségekkel, jelenségekkel foglalkozik. Hollandiában  - a napóleoni rendszerből eredően – az igazságügyminiszter megbízottjaiként a bírósági elnökök nagy önállósággal igazgatták a bíróságokat.

A bírói függetlenség és felelősség meghatározása az Európai Bírói Tanácsok Hálózata (ENCJ) által: Két lépés előre, egy lépés hátra

A hivatkozott tanulmány elismerően nyilatkozik a vállalkozás céljait illetően, ugyanakkor ellenvéleményt fogalmaz meg az ENCJ által javasolt módszertannal szemben. Álláspontja szerint olyan koncepciókat kevertek össze – bírói függetlenség, bírói felelősség, a bíróság átláthatósága, a társadalmi bizalom -, amelyeket helyesebb külön kezelni.