Bíróságok a nagyvilágban

Image

Válóperes applikáció

Laura Wasser a hollywoodi hírességek válóperes ügyvédje, 2018-ban egy új weblapot és applikációt indított el „It’s Over Easy” néven. Elmondása szerint éppen a drága perek vitelekor határozta el, hogy valamiképpen segítséget kellene nyújtani azoknak, akiknek nincs annyi pénze, mint Angelina Jolie-nak, Johnny Depp-nek, Ben Affleck-nek, hogy hosszú és drága pereskedés nélkül tudjanak válni.

Image

A hálózati guru a digitális jövőről

A híres Wired magazin szerkesztője, Kevin Kelly legújabb könyvének címe: „Az elkerülhetetlen: a 12 technológiai erő, amely a jövőnket alakítja”. Ahelyett, hogy a technológiai újdonságokról írna, ebben a könyvében a technológiai újdonságokból eredő új jelenségekről ír. Ezek a jelenségek óriási változásokat hoznak a társadalmi, emberi kapcsolatokban.

Image

Téves várakozás, hogy növeli a bíróság iránti bizalmat a bírói tanácsok megalakítása

A kapcsolt tanulmány szerint a nemzetközi szervezetek, különösen az ENCJ megkérdőjelezhetetlen hitelvként kezelik azt, hogy a bírói tanácsok léte önmagában növeli a bíróságok iránti bizalmat. Leírása szerint azonban ezt sem tanulmányok, sem mérések nem igazolták be.

Image

A bírói önigazgatás Hollandiában: Korlátolt önállóság

A kapcsolt tanulmány a jogállami értékek és az új közmenedzsment (NPM) közötti lehetséges feszültségekkel, valamint a bírósági igazgatás szereplői közötti feszültségekkel, jelenségekkel foglalkozik. Hollandiában  - a napóleoni rendszerből eredően – az igazságügyminiszter megbízottjaiként a bírósági elnökök nagy önállósággal igazgatták a bíróságokat.

Image

A bírói függetlenség és felelősség meghatározása az Európai Bírói Tanácsok Hálózata (ENCJ) által: Két lépés előre, egy lépés hátra

A hivatkozott tanulmány elismerően nyilatkozik a vállalkozás céljait illetően, ugyanakkor ellenvéleményt fogalmaz meg az ENCJ által javasolt módszertannal szemben. Álláspontja szerint olyan koncepciókat kevertek össze – bírói függetlenség, bírói felelősség, a bíróság átláthatósága, a társadalmi bizalom -, amelyeket helyesebb külön kezelni.

Image

A kihirdetett ítéleteknek cáfolhatatlan bizonyítékon kell alapulnia

A World Economic Forum bírói függetlenségi listáján a 30. helyen szereplő Szaud-Arábiában sem lehet pusztán a gyanú alapján ítéletet hozni

Image

A pakisztáni Legfelső Bíróságon 40.000 ügy vár elbírálásra

A World Economic Forum bírói függetlenségi listáján a 80. helyen szereplő Pakisztán Legfelső Bíróságának új elnöke van. Saqib Nisam számára nemcsupán az Asia Bibit ügyben hozott felmentő ítélet miatti támadások, hanem a Legfelső Bíróságon felhalmozódott negyvenezres ügyhátralék is nagy kihívást jelent majd.

Image

Leállhat az ítélkezés az Egyesült Államokban?

Az Egyesült Államok Bíróságainak Igazgatási Hivatala szerint januárban elfogyhat a szövetségi bíróságok pénze. Az elfogadott költségvetés hiánya miatt bírósági eljárások állhatnak le.

Image

Idén 10 éves Nagy-Britannia Legfelső Bírósága

Lady Hale az interjúban beszél arról, hogy nőként és a középosztályból érkezőként milyen nehézségekkel küzdött a jogi pályán.

Image

Új kereskedelmi bíróság Amszterdamban

A versenyképesség erősítése, a kereskedelmi ügyek hatékonyabb intézése végett januártól megkezdi a működését az Amszterdami Kereskedelmi Bíróság.