Bíróságok a nagyvilágban

Hírek

A bírói önigazgatás Hollandiában: Korlátolt önállóság

A kapcsolt tanulmány a jogállami értékek és az új közmenedzsment (NPM) közötti lehetséges feszültségekkel, valamint a bírósági igazgatás szereplői közötti feszültségekkel, jelenségekkel foglalkozik. Hollandiában  - a napóleoni rendszerből eredően – az igazságügyminiszter megbízottjaiként a bírósági elnökök nagy önállósággal igazgatták a bíróságokat.

A bírói függetlenség és felelősség meghatározása az Európai Bírói Tanácsok Hálózata (ENCJ) által: Két lépés előre, egy lépés hátra

A hivatkozott tanulmány elismerően nyilatkozik a vállalkozás céljait illetően, ugyanakkor ellenvéleményt fogalmaz meg az ENCJ által javasolt módszertannal szemben. Álláspontja szerint olyan koncepciókat kevertek össze – bírói függetlenség, bírói felelősség, a bíróság átláthatósága, a társadalmi bizalom -, amelyeket helyesebb külön kezelni.

A kihirdetett ítéleteknek cáfolhatatlan bizonyítékon kell alapulnia

A World Economic Forum bírói függetlenségi listáján a 30. helyen szereplő Szaud-Arábiában sem lehet pusztán a gyanú alapján ítéletet hozni

A pakisztáni Legfelső Bíróságon 40.000 ügy vár elbírálásra

A World Economic Forum bírói függetlenségi listáján a 80. helyen szereplő Pakisztán Legfelső Bíróságának új elnöke van. Saqib Nisam számára nemcsupán az Asia Bibit ügyben hozott felmentő ítélet miatti támadások, hanem a Legfelső Bíróságon felhalmozódott negyvenezres ügyhátralék is nagy kihívást jelent majd.

Leállhat az ítélkezés az Egyesült Államokban?

Az Egyesült Államok Bíróságainak Igazgatási Hivatala szerint januárban elfogyhat a szövetségi bíróságok pénze. Az elfogadott költségvetés hiánya miatt bírósági eljárások állhatnak le.

Idén 10 éves Nagy-Britannia Legfelső Bírósága

Lady Hale az interjúban beszél arról, hogy nőként és a középosztályból érkezőként milyen nehézségekkel küzdött a jogi pályán.

Új kereskedelmi bíróság Amszterdamban

A versenyképesség erősítése, a kereskedelmi ügyek hatékonyabb intézése végett januártól megkezdi a működését az Amszterdami Kereskedelmi Bíróság.