25 bírósági fogalmazói álláshelyre pályázhatnak a jelentkezők

foglamazói felvételi

2020. II. félévében a fővárosban és 11 megyében, összesen 25 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat, folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel.
A pályázatot az Országos Bírósági Hivatal részére személyesen a 1055 Budapest, Markó u. 9. vagy postai úton a 1363 Budapest, Pf.: 24. címre kell eljuttatni. 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. október 5. (hétfő) 16 óra 30 perc 

A jelentkezők a felvételi eljárás során írásbeli és szóbeli versenyvizsgát tesznek, melynek célja, hogy felmérje a pályázók jogi problémák felismerésére, eldöntésére, illetve álláspontja megfogalmazására vonatkozó képességeit, készségeit, továbbá az általános jogi műveltségét, szóbeli kifejező-, döntés- és konfliktuskezelési képességét.
A felvételt nyert bírósági fogalmazók a 3 éves joggyakorlat ideje alatt folyamatos helyi- és központi képzések keretében valamennyi ügyszakban gyakorlatot szereznek, ennek során részt vesznek a büntető, a polgári, a közigazgatási és munkajog területén az első- és másodfokú bírói munkában, megismerik a cégbíróság munkáját, az ügyfélszolgálati irodák és a kezelőirodák működését, határozat-tervezeteket szerkesztenek, valamint jegyzőkönyvet vezetnek a tárgyalásokon. A tapasztalatok alapján a fogalmazói időszakban megszerzett szakmai tudás nagyban hozzájárul a szakvizsgák sikeres, kiváló eredménnyel történő letételéhez.
A fentieken túl, a fogalmazók részt vesznek az ügyfélfogadási napokon, ahol beadványokat szerkesztenek és eljárásjogi ismeretekkel segítik a jogkereső állampolgárokat. Mindemellett lehetőségük van külföldi ösztöndíjprogramokban és tanulmányutakon való részvételre, nyelvtudásuk továbbfejlesztésére is.
fogalmazói felvételi plakátA bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzat (3/2016. (II.29.) OBH utasítás) hatályba lépésével a felvételi eljárás megújult, majd a 2017. évi és az idén bevezetett szabályzatmódosítás eredményeként tovább bővült, illetve változott a többletpontok rendszere. 
A szabályzat ösztönözni kívánja a pályázókat abban, hogy minél több időt töltsenek el a bíróságokon szakmai gyakorlaton. Ennek érdekében egységessé vált az egyetemek által kötelezően előírt, és az ezen túlmenően a bíróságokon önként teljesített szakmai gyakorlatok pontozása is. A nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen elért helyezés vagy különdíj, valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferencián kapott különdíj is értékelésre kerül a szabályzat alapján. 
 
Az idegennyelv-ismeret értékelésére a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelettel azonos módon kerül sor. Fontos kiemelni, hogy bár a jövőben a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga után is jár többletpont a pályázók részére, azonban e többletpont(ok) beszámítására csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített példányát a pályázó csatolja a pályázatához. 
A jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárásról és a versenyvizsgáról részletes információ ITT érhető el.