400 oldal bírósági vélemény - az OBH elnöke szabályzatainak, ajánlásainak véleményezése

Thumbnail

21 szabályozót - 13 utasítást és 8 ajánlást - adott ki tavaly az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, s ezekhez a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek vezetőitől mintegy 270 vélemény érkezett, amelyek együttesen 387 oldal normaszöveg-javaslatot tesznek ki.

A 13 OBH utasításból 9-et a bíróságok az erre a célra 2017-ben létrehozott online véleményező felületen írásban véleményeztek, mint ahogy az ajánlások jelentős részét is. A véleményező bíróságok egymás javaslatait ugyanott meg is tekinthették. Az OBH munkatársai a tervezeteket a beérkezett javaslatok figyelembevételével áttekintették, sok esetben módosították, és az észrevételezők számára visszajelzést adtak. 

A nagyobb horderejű, a bevezetéshez és az alkalmazáshoz komolyabb felkészülést igénylő utasításokat, mint például az igazságügyi alkalmazottak teljesítményértékelési szabályzatát vagy az integritási szabályzat módosítását a törvényszékek és az ítélőtáblák elnökei, valamint a Kúria képviselőinek részvételével zajló elnöki értekezlet is megvitatta, ezzel is segítve a későbbi hatályosulást.

Fontos hangsúlyozni, hogy az OBH elnöke évente közzéteszi az OBH szabályozóalkotási programját, amelyben a bírósági szervezetet érintő legfontosabb OBH elnöki utasítások, illetve OBH elnöki ajánlások megalkotásának céljáról és előkészítésének tárgyévi ütemezéséről tájékoztatja a bíróságokat. A 2019. évi szabályozóalkotási programban összesen 20 OBH utasítás és 3 OBH elnöki ajánlás kiadása szerepel, amelyek elsősorban a bírósági szervezet jogszabályi változásokhoz történő alkalmazkodását, valamint a kiemelt projektek megvalósítását segítik elő.

Egyébként 2017. január 1-jén lépett hatályba az OBH elnöke által kiadott szabályozókról szóló 10/2016. (X.26.) OBH utasítás, amely a normatív utasítások, az elnöki ajánlások, a különféle határozatok és a belső szabályzatok megalkotásával, kibocsátásával és esetleges módosításával kapcsolatos kérdéseket rendezi.

Ennek értelmében például a legfontosabb OBH utasítások koncepcionális és szövegszerű előkészítésében részt vesznek az OBH elnöke által létrehozott munkacsoportokban működő, az adott területen szaktekintélynek számító bírák, valamint az egyes kiemelt szabályozók előkészítését összefogó ítélőtáblai és törvényszéki elnökök. 

A fent említett OBH utasítás azt is rögzíti, hogy az egyes szabályozók megszövegezését követően a bíróságoknak lehetőségük van a tervezetek szakmai véleményezésre. A szabályozó bíróságokkal történő véleményeztetése csak akkor marad el, ha az adott norma a bíróságokra rendelkezést nem tartalmaz vagy a célja csupán a technikai jellegű „jogtisztítás”.

A tervezetek véleményezésének lehetősége az Országos Bírói Tanács (OBT) tagjai számára is adott volt mindaddig, amíg 2018. április 4-én egyhangúlag úgy nem döntöttek, hogy a továbbiakban nem kívánnak a bíróságokkal együtt részt venni ebben a munkában, csak testületként véleményeznék a szabályozókat. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény szerint a kiadott szabályzatokat és ajánlásokat illetően utólagos véleményezési jog illeti meg magát az OBT-t. 

Az OBH elnöke 2018-ban 13 utasítást és 8 ajánlást adott ki. Közülük kettőt-kettőt még akkor, amikor a tanács létszáma megfelelt a törvényi előírásoknak, vagyis a működése törvényes volt, így azokat az OBT véleményének beszerzése érdekében meg is küldte a testületnek. A később született szabályozók esetében értelemszerűen erre csak akkor lesz lehetőség, ha az OBT törvényes működése helyreáll.