Az OBH elnöke fogadta a Cseh Köztársaság Igazságügyminiszterét

delegáció

A találkozón Senyei György kiemelte, hogy Csehországot és Magyarországot nem csupán a földrajzi közelség és a közös történelem, hanem jogrendszereink római és kontinentális jogi gyökerei, illetve egyidejű rendszerváltásunk és Európai Uniós csatlakozásunk is összeköti. A bírósági rendszer a belső jog immanens része, annak meghatározása el nem vonható tagállami hatáskör – ugyanakkor természetesen meg kell felelnie az uniós alapértékeknek és garantálnia kell a bírói függetlenséget. 

Marie Benešová miniszterasszony – aki korábban a legfőbb ügyészi tisztséget töltötte be – igüminbemutatta a cseh bírósági rendszert, amely jelenleg klasszikus miniszteriális igazgatás keretei között működik, ugyanakkor több bírósági igazgatást érintő törvényjavaslat is előkészítés alatt áll, illetve a parlament előtt van. Látogatásuk célja a hazai szabályozás módosításához szükséges információk és tapasztalatok gyűjtése.

A megbeszélésen az OBH munkatársai bemutatták a magyar bírósági igazgatás jelenlegi modelljét és annak előzményeit, a bírói pályázati és értékelési rendszert, a bírósági digitalizáció jelenlegi állását, valamint a bíróképzés intézményrendszerét.

A konstruktív dialógus végeztével mindkét ország képviselői egyetértettek abban, hogy e találkozót csak a kapcsolatfelvétel kezdetének tekintik és a jövőben folyamatosan együtt kívánnak működni az igazságszolgáltatási együttműködés elmélyítése érdekében.