Az OBH elnöke a törvényeket maradéktalanul betartva végzi munkáját

Thumbnail

A vitatott legitimitású Országos Bírói Tanács (OBT) „forradalmárságukat” hangsúlyozó tagjai továbbra is alaptalanul vádaskodnak az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökével szemben. Ez egyetlen célt szolgál: minél nagyobb zavart keltsenek a bíróságok körül.

A mai napon eddigi tevékenységük megkoronázásaként egy valótlan állításoktól és tárgyi tévedésektől hemzsegő „balítéletet” mondtak az OBH elnökének működéséről.

A valóság az, hogy az OBH elnöke a legellenőrzöttebb közjogi szereplő Magyarországon: évente kétszer számol be az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága, egyszer pedig a plenáris ülése előtt. Az OBH elnöke a sarkalatos törvényekben foglaltak szerint látja el feladatát, amelyet az Országgyűlésnek az éves és féléves beszámolókat elfogadó döntései is visszaigazolnak.

Az OBH elnöke ezen felül tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a bíróságok elnökeit, továbbá az OBT-t is – utóbbit annak ellenére, hogy 2018. április vége óta a tagok és póttagok jelentős részének lemondása miatt törvénytelenül működik. És bár ilyet a törvény nem ír elő, az átláthatóság jegyében az érdeklődők számára folyamatos tájékoztatást nyújtunk a bírósági szervezet működéséről az internetes oldalunkon. Ennél még részletesebb tájékoztatások jelennek meg a bíróságok központi intranetes oldalán a bírósági szervezet számára. 

Azt még kritikusaink sem tagadhatják, hogy mennyit tettünk a bíróságok fejlődéséért. A magyar igazságszolgáltatás működését szigorúan monitorozó Európai Bizottság által összeállított Igazságügyi Eredménytábla adatai is azt mutatják, hogy a magyar bíróságok teljesítménye Európa élvonalába tartozik. Az OBH az elmúlt hét évben - többek között - a bírósági szervezet modernizálásával, az infrastruktúra fejlesztésével, a bírósági életpálya megtartó erejének növelésével és a bírók nemzetközi szinten elismert képzésével foglalkozott – és ezután is ezekkel fog.

Az OBH elnöke megválasztása óta a törvényeket maradéktalanul betartva végezte munkáját. Bizonyos, hogy ezt a bírósági szervezetre vonatkozó sarkalatos szabályokat megalkotó Országgyűlés és a bírósági szervezet tevékenységét rendszeresen figyelemmel kísérő Igazságügyi Bizottság eljárása vissza fogja igazolni. Ez egyben újabb lehetőséget adhat arra, hogy a bírósági szervezet eredményei napirendre kerüljenek, és arra is, hogy a vitás jogértelmezési kérdések nyugvópontra jussanak.