Az OBH Elnökének jogszabály-módosítási javaslata a személyi állapotot érintő perek tárgyában

Thumbnail

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke megküldte a polgári perrendtartás (új Pp.) családjogi perekre vonatkozó rendelkezéseinek módosítására irányuló javaslatát az Igazságügyi Miniszter részére. A javaslat a személyi állapotot érintő perek szabályainak rugalmasabbá tételét, az ügyfelek jogérvényesítésének könnyítését és az eljárás felgyorsítását célozza.

A módosítás kezdeményezésének indoka az volt, hogy az új Pp. hatályba lépését követően a bíróságok már néhány hónapon belül jelezték, hogy az egyszerűbb megítélésű családjogi perekben az új szabályok túl kötöttek, a perek időszerű befejezését hátráltatják és sokszor a jogkereső állampolgárok méltányos érdekei ellen hatnak. Az OBH „Új Pp. hatályosulását támogató Munkacsoportja” is folyamatosan nyomon követi az új eljárási szabályok személyi állapotot érintő perekre gyakorolt hatását. Bár a jogalkotói cél a gyorsítás volt és számos jogintézmény szolgálja is ezt a célt, a személyi állapotot érintő perek esetében – a tapasztalatok alapján – jogszabály-módosítás szükségességét látta az OBH.

Az OBH korábban a polgári perben használt formanyomtatványok egyszerűsítését is kezdeményezte, mely jelen javaslattal együtt várhatóan érdemben segíteni fogja az ügyfeleket jogaik érvényesítésében. 

Az OBH Elnöke a személyi állapotot érintő pereket és a családjogi jogterületet 2019-ben kiemelten kezeli. A családjogi jogviszonyok rendezésére irányuló peres eljárások jelentős része kiskorú gyermek érdekét is érinti, ezáltal a javaslat az OBH Elnökének a gyermekközpontú igazságszolgáltatás megvalósítására vonatkozó célkitűzésével is összefügg.