Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága elfogadta az OBH elnökének 2021. I. félévi beszámolóját

beszámoló 2021

Dr. Senyei György, az OBH elnöke 2022. november 15. napján számolt be az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága előtt a bíróságok 2021. I. félévi, valamint a 2021. évi általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről.

Az OBH elnöke beszámolójában elmondta, hogy 2021. I. félévében továbbra is kiemelt cél volt a szervezetrendszerben dolgozó bírák és igazságügyi alkalmazottak, valamint az ügyfelek egészségének védelme, ugyanakkor a bíróságok folyamatos elérhetőségét és hozzáférhetőségét is biztosítani kellett. A bíróságok a pandémiás helyzetben is helytálltak, melyhez nagyban hozzájárultak az ítélkezés időszerűségének biztosítása érdekében tett intézkedések. 2021. I. félévének adatait tekintve dr. Senyei György hangsúlyozta, hogy a bíróságok több, mint 625.000 ügyet fejeztek be, mely az érkezett ügyek számát meghaladta, így tovább csökkent a bíróságok ügyhátraléka. Az elhúzódó peres ügyek számában is folytatódott a csökkenés, melynek mértéke 2020. I. félévéhez képest 29% volt. Hozzátette, hogy a fontosabb ügyforgalmi mutatók tekintetében továbbra is jól teljesítenek a bíróságok: a perek 86%-a az adott ítélkezési szintre érkezéstől számított egy éven belül befejeződött, míg járásbírósági szinten civilisztikai ügyszakban az ügydöntő határozatok 93,6%-a első fokon jogerőre emelkedett.
A digitális megoldások tekintetében az OBH elnöke beszámolt arról, hogy tovább folytatódott a távmeghallgatási rendszer támogatása, 30 új mobilvégpont került kiépítésre az ország bíróságain. Továbbá kitért arra is, hogy a járványhelyzet miatt online térben zajlott oktatások hatékonynak bizonyultak, így a bírák és igazságügyi alkalmazottak online képzése a jövőben is hangsúlyos marad a bírósági képzési rendszerben.

Az Igazságügyi Bizottság a 2021. I. félévi beszámolót – 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül – elfogadta, míg a 2021. évi beszámoló tekintetében javaslatot tett annak elfogadására az Országgyűlés plenáris ülése felé.

Az OBH elnökének 2021. I. félévére vonatkozó beszámolója itt érhető el