Befejeződtek a tavaszi fogalmazói versenyvizsgák

illusztráció

Sikeresen lezajlott a 2021. évi tavaszi bírósági fogalmazói felvételi versenyvizsga. 2021. I. félévében a fővárosban és 8 megyében, összesen 18 bírósági fogalmazói álláshelyre pályázhattak a jogi végzettségű fiatalok. A felvételi eljárás keretében meghirdetett 18 helyre háromszoros túljelentkezéssel érkeztek a pályázatok. A Magyar Igazságügyi Akadémián tartott sikeres írásbeli vizsgát követően, a fogalmazói felvételi második, szóbeli fordulóján a vizsgára kötelezett jelentkezők közül 38 pályázó vehetett részt. A szervezők - a járványügyi intézkedéseket szem előtt tartva - ezúttal is két napra, április 26-ára és 27-ére elosztva hívták be a vizsgázókat. 
 
A kompetencia alapú szóbeli vizsgán 9 bizottság hallgatta meg a pályázókat, akiknek egy rövid bemutatkozó beszélgetést követően három feladatot kellett megoldaniuk. A jogeset megoldás során az elméleti tudás gyakorlatra való átültetésének képességét értékelték, míg a munkahelyi szituációs feladat révén a pályázóknak a mindennapi bírósági munkában esetlegesen felmerülő, konfliktusszituációban tanúsított magatartását vizsgálták. A harmadik, általános élethelyzetre vonatkozó feladat során a mindennapi életben tapasztalható problémák megoldását várták a vizsgázóktól. 
 
A szóbeli vizsgán résztvevők közül végül 36 pályázó tett sikeres vizsgát.  A fogalmazói felvételi eljárás következő lépéseként a kinevezésre jogosult bírósági elnökök hallgatják meg a jelölteket.