Bírósági fogalmazói álláshelyekre pályázhatnak a jelentkezők

fogalmazói felvételi

2021. I. félévében a fővárosban és 8 megyében, összesen 18 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat, folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel.

A pályázatot az Országos Bírósági Hivatal részére személyesen a 1055 Budapest, Markó u. 9. vagy postai úton a 1363 Budapest, Pf.:24. címre kell eljuttatni. 
A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. március 29. (hétfő) 16 óra 30 perc 
 
A fogalmazói felvételi versenyvizsga írásbeli és szóbeli vizsgából áll, melynek célja, hogy felmérje a pályázók általános jogi műveltségét, az egyes jogi problémák felismerésére, azok eldöntésére és álláspontjuk megfogalmazására vonatkozó képességeit, készségeit, valamint a szóbeli kifejező-, döntés- és konfliktuskezelési képességét. A felvételt nyert bírósági fogalmazók a 3 éves joggyakorlat ideje alatt folyamatos helyi- és központi képzések keretében valamennyi ügyszakban gyakorlatot szereznek, ennek során részt vesznek a büntető, a polgári, a közigazgatási és munkajog területén az első- és másodfokú bírói munkában, megismerik a cégbíróság munkáját, az ügyfélszolgálati irodák és a kezelőirodák működését, határozat-tervezeteket szerkesztenek, valamint jegyzőkönyvet vezetnek a tárgyalásokon. A tapasztalatok alapján a fogalmazói időszakban megszerzett szakmai tudás nagyban hozzájárul a szakvizsgák sikeres, kiváló eredménnyel történő letételéhez. 
Ezeken túlmenően a fogalmazók részt vesznek az ügyfélsegítő napokon, ahol eljárásjogi ismereteikkel segítik a jogkereső állampolgárokat, illetve az egyes bírósági beadványok rögzítésében közreműködnek. A fogalmazóknak lehetőségük nyílik továbbá külföldi ösztöndíjprogramokban és tanulmányutakon való részvételre, illetőleg a nyelvtudásuk továbbfejlesztésére is.

fogalmazói felvételi

2017-ben lépett hatályba a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzat (3/2016. (II. 29) OBH utasítás), amely megújította a felvételi eljárást. A szabályzat ösztönözni kívánja a pályázókat abban, hogy minél több időt töltsenek el a bíróságokon szakmai gyakorlaton. Ennek érdekében egységessé vált az egyetemek által kötelezően előírt, és az ezen túlmenően, a bíróságokon önként teljesített szakmai gyakorlatok pontozása is. Immár nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen elért helyezés vagy különdíj, valamint az OTDK-n kapott különdíj is értékelésre kerül a szabályzat alapján. 
Az idegennyelv-ismeret értékelésére, a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelettel azonos módon kerül sor. Fontos kiemelni, hogy bár a jövőben a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga után is jár többletpont a pályázók részére, azonban e többletpont(ok) beszámítására csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített példányát a pályázó csatolja a pályázatához. 
 
A jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárásról és a versenyvizsgáról részletes információ ITT érhető el.