Bírósági fogalmazói álláshelyekre pályázhatnak a jelentkezők

 

kg_fog.fel.2023.

2023. II. félévében 15 törvényszékre, összesen 36 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat, folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel.
A pályázatot személyesen az 1055 Budapest, Markó u. 9. szám alá vagy postai úton az 1363 Budapest, Pf.: 24-re az Országos Bírósági Hivatalba kell eljuttatni. 
A pályázatok beérkezésének határideje 2023. augusztus 7. (hétfő) 16 óra 30 perc. 
A fogalmazói felvételi versenyvizsga írásbeli és szóbeli vizsgából áll, melynek célja, hogy felmérje a pályázók általános jogi műveltségét, az egyes jogi problémák felismerésére, azok eldöntésére és álláspontjuk megfogalmazására vonatkozó képességeit, készségeit, valamint a szóbeli kifejező-, döntés- és konfliktuskezelési képességét.
A felvételt nyert bírósági fogalmazók a 3 éves joggyakorlat ideje alatt folyamatos helyi- és központi képzések keretében valamennyi ügyszakban gyakorlatot szereznek, így részt vesznek a büntető, a polgári, a közigazgatási és munkajog területén az első- és másodfokú bírói munkában, de megismerik a cégbíróság munkáját, az ügyfélszolgálati irodák, kezelőirodák működését, határozat-tervezeteket szerkesztenek, jegyzőkönyvet vezetnek a tárgyalásokon. A tapasztalatok alapján a fogalmazói időszakban megszerzett szakmai tudás nagyban hozzájárul a szakvizsgák sikeres, kiváló eredménnyel történő letételéhez.
Ezeken túlmenően a fogalmazók részt vesznek az ügyfélsegítő napokon, ahol eljárásjogi ismereteikkel segítik a jogkereső állampolgárokat, illetve az egyes bírósági beadványok rögzítésében közreműködnek.
A fogalmazóknak lehetőségük nyílik továbbá külföldi ösztöndíjprogramokban és tanulmányutakon való részvételre, illetőleg a nyelvtudásuk továbbfejlesztésére is.
2017-ben hatályba lépett a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzat (3/2016. (II. 29) OBH utasítás), amely megújította a felvételi eljárást. 
A Szabályzat ösztönözni kívánja a pályázókat abban, hogy minél több időt töltsenek el a bíróságokon szakmai gyakorlaton. 
Ennek érdekében, egységessé vált az egyetemek által kötelezően előírt, és az ezen túlmenően, a bíróságokon önként teljesített szakmai gyakorlatok pontozása is.
Immár nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen elért helyezés vagy különdíj, valamint az OTDK-n kapott különdíj is értékelésre kerül a Szabályzat alapján. 

Az idegen nyelvismeret értékelésére, a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelettel azonos módon kerül sor. Fontos kiemelni, hogy bár a jövőben a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga után is jár többletpont a pályázók részére, azonban e többletpont(ok) beszámítására csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített példányát a pályázó csatolja a pályázatához. 

A fogalmazói versenyvizsgák kapcsán az alábbi linkeken találhat további információt:

https://birosag.hu/birosagi-fogalmazoi-palyazatok