Francia-Magyar Jogi Nap Budapesten

francia magyar jogi napok

Az európai összefüggésekre, az uniós jog alkalmazására, a nemzeti jogalkalmazás kapcsolódó kihívásaira, továbbá az európai - különösen a francia - intézményi megoldások megismerésére fókuszált a pénteki Francia-Magyar Jogi Nap.  Az Országos Bírósági Hivatal nagy hangsúlyt fektet a bírák nemzetközi és uniós jogi képzésére, a gyakorlati tapasztalatszerzésre, a társszervekkel történő együttműködésre, a kollégákkal való találkozókra és egyeztetésekre bel- és külföldön egyaránt. 

A rendezvényen - melynek a Francia Intézet adott otthont,  s melyen a hazai bíróságokat 
40 magyar bíró és bírósági titkár képviselte - dr. Varga Judit igazságügyi miniszter és  dr. Gyarmathy Judit, az OBH elnökhelyettese is nyitó beszédet tartott.
Varga Judit emlékeztett a sok évszázados magyar-francia kapcsolatokon belül különösen gyümölcsöző igazságügyi együttműködésre, míg Gyarmathy Judit a magas szintű és eredményes magyar-francia bírósági kapcsolatokat méltatta.

Az előadók az Államtanács és Semmítőszék bírái, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára, titkárságvezetője, főügyészségi ügyész, professzor, továbbá a Kúria mellett a hazai bírósági szervezet valamennyi szintjéről érkező bíró kollégák voltak. A délelőtti előadásokon - általános megközelítésben - a francia és a hazai joggyakorlat egységesítéséről és fejlesztéséről, a tagállami bíróságok (magyar, francia) és az EU Bíróságának párbeszédéről, az uniós jog alkalmazásának elősegítéséről volt szó, míg délután egyes kérdésekre fókuszáló workshopokon verseny- és büntetőjogi, alternatív vitarendezési témakörökben releváns, aktuális jogalkalmazási kérdések és jogintézmények kerültek előtérbe. A két ország szakértőinek, a konferencia résztvevőinek így számos lehetősége nyílt a gyakorlat során felmerülő kérdések megbeszélésére és a jó gyakorlatok megosztására.

Dr. Gyarmathy Judit nyitóbeszéde itt érhető el.