Idén 140 éves a Csemegi-kódex

Thumbnail
 • A Csemegi-kódex Magyarország első büntetőtörvénykönyve
 • Az 1878. évi V. törvénycikket alkotója miatt nevezi a köznyelv Csemegi-kódexnek
 • 1712-ben, 1795-ben, 1829-ben és 1843-ban is történt kísérlet abüntetőjog megalkotására - sikertelenül
 • Az addig megindult kodifikációs folyamatokat az 1849-ben a szabadságharc bukása gátolta meg 
 • 1861-ig bíróságaink az 1852. évi osztrák büntetőtörvénykönyvet alkalmazták, amelyet Ferenc József császár léptetett életbe 
 • Az 1860-ban kiadott októberi diploma hatására hazánk visszatérhetett az 1848 előtt hatályos joganyaghoz
 • A joganyag felülvizsgálatából készült az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok (ITSZ) című gyűjtemény
 • Az ITSZ „állandó zsinórmérték” volt a Kúria és a bíróságok számára, de nem felelt meg a kor követelményeinek
 • Pauler Tivadar jogtanár 1864-ben tankönyvet írt Büntetőjogtan címmel, melyet a bíróságok is használtak
 • A kiegyezés után Horvát Boldizsár igazságügyminiszterrendelte el a büntetőtörvénykönyv elkészítését
 • Több javaslat is készült, végül az országgyűlés CsemegiKároly javaslatát fogadta el
 • Az 1880. szeptember 1-én életbe léptetett törvény a 20. század közepéig hatályban maradt