Jelentős idő- és költségmegtakarítást jelent az E-Akta az ügyfelek számára 

Thumbnail

A Digitális Bíróság projekt egyik fejlesztési területe a bírósági eljárások iratainak elektronizálása (E-Akta) és a bírósági periratok elektronikus betekintésének biztosítása. Az E-Aktáról és a kapcsolódó kodifikációs feladatokról Dr. Kocsi Balázst, az Elektronikus Iratbetekintési Munkacsoport tagját kérdeztük.
 
Hogyan segíti a bíróságok munkáját, illetőleg milyen változást hoz az ügyfelek számára az E-Akta?
 
Az E-Akta bevezetése a bíróságok és az ügyfelek számára is jelentős változást eredményez.
A bírák tértől és időtől függetlenül, elektronikus formában, a nap 24 órájában elérhetik majd az ítélkező tevékenységükhöz, a tárgyalásra való felkészüléshez szükséges iratokat.
 
A fejlesztés megteremti egyúttal annak a lehetőségét is, hogy az ügyfelek személyes megjelenés nélkül, online, bármikor gyorsan és ingyenesen hozzáférjenek a bíróságon folyamatban lévő ügyükkel kapcsolatos információkhoz. Az E-Akta az ügyfelek számára jelentős idő- és költségmegtakarítást jelent. Amennyiben a bírósági iratok elektronikus megtekintése biztosított, az ügyfeleknek nem szükséges szabadnapot kivenniük, a bíróságra oda- és visszautazniuk, valamint ott az iratokra várniuk. Mindemellett az elektronikus bírósági iratokhoz való hozzáféréssel megszűnik az iratmásolat kérésével járó illeték és másolási díj költsek is. 
 
Az E-Akta bevezetése minden bizonnyal a bírósági szervezetet és az ügyfeleket érintően is paradigmaváltást fog eredményezni.
 
Hol tart a fejlesztés?
 
Az E-Aktát érintő alapvető tervezési feladatok 2018 őszén befejeződtek, ezt követően elkészült a rendszer drótváza és megkezdődött a fejlesztés. Az aktaborító fejlesztő által megjeleníthető felületei elkészültek, a felhasználói észrevételezések, visszacsatolások megtörténtek. Jelenleg ezek egyeztetése zajlik.
 
Az E-Akta bevezetése milyen kodifikációs igényeket vetett fel, milyen szabályozási feladatokat tesz szükségessé?
 
Elsősorban közjogi szervezetszabályozó eszköz, a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.23.) OBH utasítás (Beisz.) módosítását igényli. Az E-Akta bevezetése miatt indokolt jogszabályhelyek módosítására, kiegészítésére vonatkozó javaslat is elkészült.
 
A betekintés hogyan és milyen feltételek mellett biztosított? 
 
A bírák a saját ügyeik E- Aktáihoz és azok adataihoz férhetnek majd hozzá teljes körű azonosítást követően.
 
Az ügyfelek számára a bírósági periratok elektronikus betekintése két módon lesz biztosított. 
 
Az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek Ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elektronikus úton terjeszthetnek elő betekintés iránti kérelmet saját ügyükben. Ha a bíróság engedélyezi a betekintést, az ügyfél online, a nap 24 órájában hozzáférhet saját ügyének perirataihoz. A betekintés időben nem korlátozott, visszavonásig biztosított.
 
Az ügyfelek a fentieken túl a bíróságok ügyfélközpontjaiban, lajstromirodáiban elhelyezett számítógép használatával is megtekinthetik saját ügyük periratait. Ennek előfeltétele az ügyféli minőség igazolása, melyet követően a bíróság által generált felhasználónév és jelszó használatával gyakorolhatják iratbetekintési jogukat. A betekintési jogosultság helyben biztosított és időben korlátozott.
 
 

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA_3.jpg

A gyorsabb és hatékonyabb bírósági ügyintézés a fő célkitűzése a „Bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)" című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00052 azonosító számú projektnek, mely az Európai Unió támogatásával valósul meg.