Ki volt Csáky István országbíró?

Thumbnail
  • Csáky István tárnokmester Forgách Évával kötött házasságából született
  • A Csáky család a 17. századi Magyar Királyság politikailag meghatározó családjai közé tartozott
  • Csáky István a Szepesség örökös ura, Bereg vármegye főispánja, császári és királyi tanácsosa, kamarása lett
  • Szatmár vármegye és Felső-Magyarország hadainak kapitányaként 1683-ban részt vett Bécs védelmében is
  • A Caraffa nevével fémjelzett eperjesi vésztörvényszék 1687-ben hűtlenséggel akarta megvádolni, de nem találtak bizonyítékot ellene
  • Érdemei elismeréseképpen 1687-től az uralkodó országbíróvá nevezte ki
  • 1687-ben Csáky is tagja volt annak a küldöttségnek, amely fogadta I. Lipót magyar királyt és fiát, a későbbi I. Józsefet
  • Csáky Istvánnak három feleségétől összesen 26 gyermeke született
  • Az országbíró 1699. december 4-én hunyt el