Kiemelkedően magas a családjogi ügyek száma a járásbíróságokon

családjog

Évről évre megfigyelhető, hogy a családjogi ügyek az összes polgári és gazdasági peres ügyérkezés közel 40 %-át teszik ki járásbírósági szinten és évente közel 50.000 családjogi ügy érkezik. 

2019. I. félévében ez az arány országos átlagban 37% volt, amely azt jelenti, hogy ebben az időszakban összesen 23.789 db, a tavalyi év ugyanezen időszakához képest 2.434 darabbal több családjogi ügy érkezett a járásbíróságokra. 
Az alábbi diagram azt szemlélteti, hogy konkrétan hogyan alakulnak az egyes családjogi ügyek arányszámai az összes polgári és gazdasági peres ügyérkezéshez képest a járásbíróságokon országos viszonylatban.

családjog

A családjogi pereken belül minden évben, így 2019. I. félévében is legnagyobb arányban a házassági perek jelennek meg: ez az összes családjogi per 62 %-a.

Az országos átlagon túl azonban érdemes az egyes bíróságok ügyforgalmát külön-külön is megnézni. Az alábbi diagram azt szemlélteti, hogy a Fővárosi Törvényszék kivételével valamennyi törvényszéken országos átlag feletti az érkezett családjogi ügyek aránya. Van, ahol az érkezett ügyek közel 50 %-a családjogi ügy.

családjog dia

Bár a növekvő ügyérkezés ellenére az időszerű és hatékony munkavégzés eredményeként 2019. I. félév végére 11%-kal csökkent járásbírósági szinten a folyamatban maradt családjogi peres ügyek aránya 2018. év végéhez viszonyítva, arányuk változatlanul jelentős, 35. % az összes folyamatban maradt peres ügyhöz képest.  2019. I. félév végén összesen 17.571 db családjogi peres ügy volt folyamatban a járásbíróságokon.

Tekintettel arra, hogy egyes bíróságokon a családjogi ügyeket tárgyaló bírók ítélkeznek a gondoksági ügyekben is,  érdemes megemlíteni, hogy 2019. I. félévben járásbírósági szinten az összes polgári és gazdasági peres ügy 9 %-a, azaz 6.002 db gondoksági ügy érkezett. Ezek a perek az adott bíróságon a családjogi ügyszak leterheltségét növelik.
Az Országos Bírósági Hivatal működése során eddig is nagy hangsúlyt fektetett, és a jövőben is kiemelten fókuszál az ügyszak szakmai-igazgatási támogatására. 

A gyermekközpontú igazságszolgáltatás országos program legfontosabb célkitűzése mind a polgári (és elsősorban a családjogi), mind a büntető ügyek terén a gyermekek érdekeinek érvényesítése annak érdekében, hogy az eljárásban – pozíciójuktól függetlenül – az életkoruknak megfelelő bánásmódban részesüljenek. Fontos cél továbbá a fentiek szerinti kiskorúakat érintő ügyeket tárgyaló bírák folyamatos felkészítése, az ezzel kapcsolatos speciális és komplex elvárásokra. A program megvalósítását a 2016-ban létrehozott Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoport is segíti.