Korrupciómentesen működik a magyar bírósági szervezet

birosag

Drasztikusan korlátozná a bírák mentelmi jogát az Európa Tanács mellett működő Korrupció Elleni Államok Csoportja (GRECO) – derült ki a szervezet Magyarországról szóló, ma nyilvánosságra hozott jelentéseiből.

A dokumentumok szerzői szerint kizárólag a bírói tevékenységével összefüggésben, lényegileg tehát csak a tárgyalóteremben illethet meg valakit az immunitás. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) most is ellenzi, miként a GRECO munkacsoportja látogatásának alkalmával is ellenezte a mentelmi jog szűkítését. Az OBH határozott álláspontja, hogy a mentelmi jog a bírói függetlenség és integritás egyik sarokköve, bármiféle korlátozása veszélyes és káros. 

A GRECO egyik kifogása a bírók kirendelésének lehetőségét illeti, amit szintén korlátoznának, noha általuk is ismerten soha nem fordult még elő, hogy az OBH elnöke annak hozzájárulása nélkül rendeljen ki bírót más szolgálati helyre. 

A jelentés másik vitás pontja a bírói álláspályázatok elbírálása. Ennek kapcsán érdemes felidézni, hogy 2017-ben az OBH elnöke 274 bírói álláspályázatot bírált el, melyek közül csupán 15 végződött eredménytelenül. Mivel 4 esetben pályázat sem érkezett, csupán 11 esetben (4%) vetődhetne fel az elbíráló részéről bármilyen mérlegelési lehetőség. Viszont a 11 esetből hatnál az elbíráló szervek szabálysértése, míg öt esetben a pályázat kiírása óta bekövetkezett munkaszervezést-munkaterhelést érintő változás volt az eredménytelenné nyilvánítás oka. Tudvalevő az is, hogy több pályázó esetén az OBH elnöke az elé került sorrendtől az Országos Bírói Tanács (OBT) előzetes hozzájárulásával térhet csak el.  

A GRECO munkacsoportja egyébként budapesti adatgyűjtésekor az OBH joggyakorlatát nem bírálta, csupán elvi észrevételeket tett a bíróságok igazgatásának törvényi szabályozására vonatkozóan. Esetenként pedig tényállítások helyett puszta feltevésekből indult ki, mint például akkor, amikor az OBT-re nehezedő, saját megfogalmazásukban is pusztán “állítólagos” nyomásgyakorlást emlegették fel. 

Végezetül fontos megjegyezni, hogy – a legszűkebb szakterületénél maradva – a GRECO korrupciós kockázatot egyetlen esetben sem azonosított a magyar bírósági rendszeren belül.