Megtárgyalta az Országgyűlés az OBH elnökének 2019. évi beszámolóját

Dr. Senyei György beszél a Parlamentben

Dr. Senyei György, az OBH elnöke 2021. február 16. napján számolt be az Országgyűlés plenáris ülésén a bíróságok 2019. évi általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről. 

Az OBH elnöke kiemelte, hogy a bíróságok 2019. évben is több ügyet fejeztek be, mint amennyi érkezett. Tovább mérséklődött a bíróságok ügyhátraléka, a folyamatban maradt ügyek száma 11%-al csökkent. Az ítélkezés időszerűségét mutatja, hogy a perek 86%-a 1 éven belül befejeződött és az elhúzódó ügyek számarányát is sikerült tovább csökkenteni. Az ítélkezés megalapozottságát tekintve civilisztikai ügyszakban a perek 93%-a első fokon jogerőre emelkedett, büntető ügyszakban a hatályon kívül helyezési arány javult az előző évhez viszonyítva. 

Tovább folytatódtak a bíróságok digitalizációját segítő fejlesztések és eszközbeszerzések. 2019. év végére megvalósult a bírósági iratok digitalizálása, a közhiteles nyilvántartások és a bírósági szakrendszerek online összekapcsolása, valamint a bírósági határozatok új, könnyen kereshető határozattárban érhetőek el. A távmeghallgatási eszközök száma bővült, így megvalósult az a célkitűzés, hogy minden bíróságon legyen legalább egy telekommunikációs eszközökkel felszerelt tárgyalóterem. Elindult a Bírósági Fizetési Portál, amely széles körben biztosít a bírósági eljárásokhoz kapcsolódó elektronikus fizetési megoldásokat. 

Az Igazságügyi bizottság a beszámoló elfogadására tett javaslatot az Országgyűlés plenáris ülése számára, erről a testület egy későbbi időpontban szavaz.