Megtárgyalta az Országgyűlés az OBH elnökének 2020. évi beszámolóját

ogy_beszla 2020 12 02

Dr. Senyei György, az OBH elnöke 2021. december 2. napján számolt be az Országgyűlés plenáris ülésén a bíróságok általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről a 2020. évre vonatkozóan. 

Kiemelte, hogy a 2020-as évben a bíróságok tevékenységére közvetlen kihatással volt a járványhelyzet és az annak kapcsán bevezetett rendkívüli jogrend. A befejezett ügyek száma ezzel együtt a törvényszéki másodfokon, az ítélőtáblákon és a Kúrián is meghaladta az érkezett ügyek számát, így ezeken az ítélkezési szinteken az ügyhátralék is csökkent az előző év végéhez képest.
Az ítélkezés időszerűsége kapcsán rögzíthető, hogy 2020-ban a perek 86%-a 1 éven belül – az ítélőtáblákon 6 hónapon belül – az adott ítélkezési szinten befejeződött és az elhúzódó ügyek számát is sikerült tovább csökkenteni. Az ítélkezés megalapozottságát és a döntések elfogadottságát jelzi, hogy az ügyforgalom legnagyobb részét kitevő járásbírósági civilisztikai ügyszakban a perek csaknem 94%-a első fokon jogerőre emelkedett.
A hatályon kívül helyezési arány – a járásbíróságok és a törvényszékek viszonylatában - mind büntető, mind civilisztikai ügyszakban javult az előző évhez viszonyítva. 
A járványügyi helyzetben különösen felértékelődtek a digitális megoldások: az év során több, mint 1 millió 800 ezer elektronikus beadvány érkezett a bíróságokra, a távmeghallgatások száma pedig megháromszorozódott az előző évi adatokhoz képest: az előző évi mintegy 6400-al szemben 2020-ban már több, mint 20.000 távmeghallgatást tartottak a bíróságok. 

Az Országgyűlés igazságügyi bizottsága a beszámoló elfogadására tett javaslatot a plenáris ülés számára, amiről a testület egy későbbi időpontban szavaz.