Megtárgyalta az Országgyűlés az OBH elnökének 2021. évi beszámolóját

Országház

Dr. Senyei György, az OBH elnöke 2023. március 29. napján számolt be az Országgyűlés plenáris ülésén a bíróságok 2021. évi általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről. Kiemelte, hogy a bíróságok tevékenységére 2021-ben is kihatással volt a járványhelyzet, így a bíróságok anyagi, tárgyi és emberi erőforrásokkal való ellátottságának biztosítása mellett továbbra is kiemelt feladat volt a bírósági munkatársak és az ügyfelek egészségének megóvása.

A bíróságok a nehéz körülmények mellett jól teljesítettek: 2021-ben 7,9%-kal több ügyet fejeztek be, mint az azt megelőző évben. A befejezett ügyek száma a vizsgált időszakban 2,9%-kal meghaladta az ügyérkezést, így tovább csökkent az ügyhátralék. 2021-ben is folytatódott a csökkenés mind az elhúzódó ügyek számában, mind azok arányában az összes folyamatban maradt ügyhöz képest: a számszaki adatokat tekintve 2020. évhez viszonyítva a csökkenés mértéke 18,8%.

A bírósági szervezet digitalizációs törekvései 2021. évben is folytatódtak. A fejlesztések a távmeghallgatási rendszert is érintették: 30 új mobilvégpont került kiépítésre az ország bíróságain. A bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése a tárgyidőszakban az online térben zajlott, a 2021. évben tartott 174 központi online képzésen mintegy 28.433 fő vett részt.

Az Országgyűlés igazságügyi bizottsága a beszámoló elfogadására tett javaslatot a plenáris ülés számára, amiről a testület egy későbbi időpontban szavaz.