Munkamegosztási megállapodás az OBH és az OBT között

Munkamegosztási Megállapodás Aláírása

2023. július 7. napján dr. Senyei György az Országos Bírósági Hivatal elnöke és dr. Matusik Tamás az Országos Bírói Tanács elnöke aláírták a 2023. június 1. napjával önálló központi költségvetési szervvé és jogi személlyé vált Országos Bírói Tanács és Országos Bírósági Hivatal közötti Munkamegosztási Megállapodást, amely nyomán az OBH közvetlen támogatást nyújt az OBT szervezeti felépítésében.

A 2023. évi X. számú, az egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítási és ellenállóképességi tervhez kapcsolódó módosításáról szóló törvény végrehajtása körében a Munkamegosztási Megállapodás aláírása jelentős mérföldkőnek minősül.

Az Európai Bizottság jogállamisági vizsgálata alapján a magyar Országgyűlés megalkotta azokat az igazságszolgáltatás működése szempontjából legjelentősebb törvényeket módosító rendelkezéseit, melyek közvetlenül érintik az OBT és az OBH jövőbeni együttműködési rendszerét, ugyanakkor a hivatásrend keretein túlmutató következményekkel is jár. A hatályba lépett és alkalmazott új jogszabályi környezetben lehetővé válik az eddig visszatartott Európai Uniós támogatás megnyitása és folyósítása.