Nyilatkozni kell a munkáltatói lakáskölcsön esetében is a szerződés szerinti teljesítés folytatásáról – az érintetteket kérjük soron kívül nyilatkozzanak 

Ház

Magyarország Kormánya a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről hozott 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletének 1. § (1) bekezdésében elrendelte, hogy a járványügyi veszélyhelyzet fennállása alatt az adós a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap. A Kormány 62/2020 (III.24.) Korm. rendeletének 1.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a fizetési moratóriumot a munkáltatói kölcsönökre is kiterjesztette. 

A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja.

Mi a teendője amennyiben rendelkezik munkáltatói lakáskölcsönnel?

Amennyiben élni kíván a fizetési moratóriummal/a törlesztés felfüggesztésével:
-    csekkes befizetés esetében:
nem szükséges a befizetést teljesítenie
-    csoportos beszedési megbízás esetében: kérje saját bankjától a csoportos beszedési megbízás felfüggesztését 2020. december 31-ig
-    illetményből történő levonás esetében: nincs teendője, tekintettel arra, hogy az OBH intézkedik a Magyar Államkincstárral közösen a törlesztőrészletek megfizetésének felfüggesztéséről

Nem kíván élni a fizetési moratóriummal/a törlesztés felfüggesztésével és a továbbiakban is fizetni kívánja a havi törlesztőrészletét:
-    soron kívül szükséges nyilatkoznia erről.
A nyilatkozatokat a lakaskolcson@obh.birosag.hu e-mail címre kell megküldeni, és erről egyidejűleg a munkáltatói jogkör gyakorlóját is szükséges tájékoztatni valamint, 
-    a csekkes befizetést továbbra is teljesíteni,
-    a csoportos beszedési megbízást továbba is fenntartani.

A nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
X.Y. (születési név; anyja neve; lakcíme) nyilatkozom, hogy a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletben foglalt fizetési moratóriummal a munkáltató lakáskölcsönöm kapcsán nem kívánok élni. A munkáltatói lakáskölcsönöm törlesztését továbbra is az arról szóló szerződésben/nyilatkozatban foglaltak szerint kívánom teljesíteni.