Sajtóközlemény a Szeviép ügyben

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2020. január 13. napján kelt 9.E/2020. (I.13.) számú határozatával elrendelte a büntető ügyszakot érintően a Szegedi Törvényszék elnöke igazgatási tevékenységének vizsgálatát. A vizsgálati jelentés elkészült, melynek eredményeként további egy érintettel szemben fegyelmi eljárás kezdeményezésére került sor. Így most már három érintett ellen folyik fegyelmi eljárás.Az egyik érintettel szemben a fegyelmi eljárás felfüggesztésre került a SZEVIÉP ügyben folyamatban lévő harmadfokú büntetőeljárás jogerős befejezéséig. A harmadfokú eljárás a Pécsi Ítélőtáblán jelenleg is folyamatban van. 
Az érintettek fegyelmi felelősségéről a szolgálati bíróság jogosult dönteni. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 119. §-a értelmében a fegyelmi eljárást és az előzetes vizsgálatot a nyilvánosság kizárásával kell lefolytatni.
Ezt meghaladóan az OBH elnöke 252.E/2020. (VI.16.) számú határozatával dr. Tárkány-Szűcs Babett – a Szegedi Törvényszék elnöki feladatainak ellátására szóló – megbízását 2020. június 17. napjával visszavonta.
A vizsgálati jelentést az OBH elnöke tájékoztatás és értékelés céljából megküldte a Legfőbb Ügyészségnek.