Szuverenitás és identitás - hazai és európai szakemberek eszmecseréje a nemzeti bíróságokról

Thumbnail

Az állam szuverenitásának szerves eleme, hogy a jogrendszer kialakításában szabadságot élvez. A nemzetközi jogi és európai uniós jogi kötelezettségek miatt a jogrendszer tartalmában lehetnek megkötések, de a bírósági rendszer kialakításának szabadsága és felelőssége mindig az államé marad - emelte ki köszöntőjében dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a „Szuverenitás az európai igazságügyi térségben” című nemzetközi konferencián.

IMG_9615.jpg

A rendszerváltozás reményt adott arra, hogy visszatérjünk jogállami hagyományainkhoz - tette hozzá - emellett azonban nagy kihívások elé került az ország, hiszen az uniós csatlakozás kapcsán a nemzetközi szervezetek komoly elvárásokat fogalmaztak meg a jogrendszer átalakításával kapcsolatban.

A nemzetközi környezet azóta is folyamatosan változik, így ez a jogalakító folyamat a mai napig nem zárult le - hangsúlyozta dr. Handó Tünde. Éppen ezért különösen fontos, hogy a bíróságokat folyamatosan felkészítsük az európai és a nemzetközi jog alkalmazásából fakadó kihívásokra - tette hozzá az OBH elnöke.

IMG_9705.jpg

A nemzetközi konferencián Prof. Dr. Varga Zs. András alkotmánybíró „A szuverenitás és identitás kontrollja az Alkotmánybíróság gyakorlatában” címmel tartott előadást. Prof. Dr. Varga Zs. András leszögezte: Magyarország sajátossága, hogy a nemzeti identitást biztosító értékhalmaz erőteljesen jogi alapú, és az Alaptörvény minden korábbi korszaknál jobban védi önazonosságunkat. Identitásunkat történeti alkotmányfejlődésünk során hoztuk létre - hangsúlyozta. Varga Zs. András szerint önazonosságunk nem statikus, a változások hozzáadódnak identitásunkhoz. 

Az Országos Bírósági Hivatal első alkalommal szervezett nemzetközi konferenciát a bírósági igazgatás témakörében. Az esemény egy olyan szakmai műhely kíván lenni a jövőben, ahol a témával foglalkozó hazai és európai szakemberek megoszthatják egymással elméleti és gyakorlati tapasztalataikat. A nemzetközi igazgatási konferencia lehetőséget teremt arra, hogy megfogalmazza a követendő jó gyakorlatokat az uniós tagállamok bíróságai számára.

Prof. Dr. Pokol Béla alkotmánybíró Az alkotmánybírósági ellenállás keletkezése és változásai – jogszociológiai elemzés címmel tartott előadásában felidézte, hogy az 1970-es években milyen ellenállást váltott ki a luxemburgi bíróság döntése a német alkotmánybírákban. Később döntés is született az alkotmánybírósági kontrollról, amelyben deklarálták az alkotmányidentitást és lefektették a tagállam szuverenitásvédelmének alapjait. Hozzátette: a magyar Alkotmánybíróság 2016 decemberében sorakozott fel az európai alkotmánybíróságok mellé.

IMG_5030.jpeg

A nemzetközi konferencián előadást tartott Bertrand Mathieu, a Párizsi Sorbonne Egyetem Jogtudományi Kar professzora, aki a szuverenitás aspektusait taglalta az egységes európai igazságügyi térben. Simone Benvenuti, a Roma Tre Egyetem egyetemi docense előadásában az európai igazságszolgáltatási rendszerek standardizálásáról beszélt, a szuverenitás, az alkotmányos alapelvek és az intézményi célok szemszögéből.

A nemzetközi konferencia második napján a résztvevők workshopokon cseréltek eszmét a 21. századi kihívásokról, a nemzeti bírósági igazgatási rendszerek tapasztalatairól, valamint arról, milyen hatással vannak az európai bíróságok a nemzeti bíróságok joggyakorlatára.