Több mint háromszoros túljelentkezés a fogalmazói álláshelyekre

fogalmazói

Augusztus 23-ig jelentkezhettek a meghirdetett fogalmazói álláshelyekre azok, akik - a bíróvá válás klasszikus útját választva - bírósági fogalmazóként szeretnének dolgozni. A fogalmazói pálya népszerűségét jelzi, hogy idén összesen 71 pályázat érkezett a felhívására.  A fővárosban és 11 megyében, összesen 21 bírósági fogalmazói álláshely betöltésére lesz lehetőség a szóbeli és írásbeli vizsgákat követően.  
 
A bíróságok évente kétszer, az őszi és a tavaszi félévben hirdetik meg a bírósági fogalmazói álláshelyeket. A jelentkezők a felvételi eljárás során írásbeli és szóbeli versenyvizsgát tesznek, melynek célja, hogy felmérje a pályázók készségeit, továbbá általános jogi műveltségét, szóbeli kifejező-, döntés- és konfliktuskezelési képességét.

A felvételi eljárásról, versenyvizsgáról részletes információk a www.birosag.hu weboldalon Életpálya – Pályázatok - Bírósági fogalmazói felvételi menüpontban érhetők el.