Töretlen a bíróságok és az ügyvédi kamarák együttműködése

Bíróság - ügyvédség

Az Országos Bírósági Hivatal nagy hangsúlyt helyez a jogi hivatásrendekkel folytatott szakmai-igazgatási párbeszéd és együttműködés kialakítására, illetve fenntartására, maga is jó kapcsolatot ápol a társhatóságokkal. Az OBH emellett támogatja a helyi szintű együttműködések létrehozását is.

A kapcsolatok között fontos helyet foglal el az ügyvédi kamarákkal történő együttműködés.

Az elmúlt másfél év során a bíróságok közel 200 olyan eseményről, alkalomról számoltak be, amelyen biztosított volt a bíróság és az ügyvédség közötti együttműködés. Ezek formája nagyon változatos: képzések, konferenciák, tudásmegosztó kollégiumi ülések vagy értekezletek, szakmai-igazgatási egyeztetések, együttműködések, digitális bemutatók. Sok bíróság jelenleg is hatályos együttműködési szerződéssel rendelkezik a területi ügyvédi kamarával.

Ezen rendezvényeken, eseményeken több mint 2000 ügyvéd vagy ügyvédjelölt vett részt, volt több olyan közös alkalom, ahol a területi kamara valamennyi vagy speciális területen eljáró ügyvédje számára nyitva állt a részvétel lehetősége.

Az együttműködések közül kiemelkednek az elektronikus kapcsolattartáshoz és a digitalizációhoz köthető együttműködések. Több mint 20 olyan rendezvényre került sor a bíróságok területén, ahol Digitális Nyílt Nap, elektronikus kapcsolattartás témájú szakmai nap vagy egyeztetés keretében cserélhettek tapasztalatot a bíróság és az ügyvédség képviselői. 

 

Konferencia az új polgári perrendtartás tapasztalatairól - az OBH és a Magyar Jogász Egyelet szervezésében (2019. június 17.)
Konferencia az új polgári perrendtartás tapasztalatairól - az OBH és a Magyar Jogász Egylet szervezésében (2019. június 17.)

 

Az új eljárási kódexek hatályba lépését követően több mint 60 olyan esemény zajlott, ahol az ügyvédség képviselői részt vettek bírósági képzésen vagy a kódexekkel kapcsolatos szakmai megbeszélésen, illetve gyakori volt az is, hogy valamely bíróság bírája tartott nagyszámú ügyvéd vagy ügyvédjelölti hallgatóságnak előadást a bekövetkezett változásokról. Több esetben a bíróság szakmai anyagot is továbbított a területi kamara részére.

Fentieken túlmenően kiemelést érdemel a Magyar Jogász Egylettel közösen rendezett Pp. konferencia sorozat. A 20 állomáson, 2019. január és június között rendezett konferenciákon összesen 772 ügyvéd vagy jogtanácsos vett részt.

Az ügyvédi kamarai képzésben részesülők képzésen történő részvétele a bírói pályázati eljárásban figyelembe vehető.

A szakmai-igazgatási együttműködésen túl egyéb területekre is kiterjedt egyes bíróságok és a helyi ügyvédi kamara kapcsolata, így például bíróság által szervezett koncerten is jelen volt meghívott ügyvéd hallgatóság.  

 

Ügyvédség - bíróság
Áldozatvédelmi konferencia a Magyar Igazságügyi Akadémián (2019. február 18.)

Az OBH központi szinten is jó kapcsolatot ápol az ügyvédséggel, például hatályos együttműködési megállapodással rendelkezik a Magyar Ügyvédi Kamarával az országos névjegyzékben szereplő civil és egyéb, cégnek nem minősülő szervezetek adatainak átadására vonatkozóan. A Hivatal folyamatosan együttműködött a Magyar Ügyvédi Kamarával a védőkijelölő program kialakítása során, több közös egyeztetésre is sor került. Az OBH által szervezett 2019. júniusi Digitális Bíróság bemutatón több mint 10 ügyvéd vett részt.

Az elmúlt másfél évben a Magyar Igazságügyi Akadémián rendezett eseményeken, konferenciákon, képzéseken közel 20 ügyvéd volt jelen, így például 2019-ben ügyvéd előadó is felszólalt a bűncselekmények áldozatainak világnapja alkalmából rendezett bírósági tudományos konferencián.