Tudta-e? 130 évvel ezelőtt hunyt el Apáthy István

Thumbnail

•    Apáthy István jogtudor, királyi tanácsos, köz- és váltóügyvéd is volt
•    1829. augusztus 19-én született a tolna megyei Hidján, iskoláit Nagykanizsán és Kecskeméten végezte
•    Az 1848/1849-es szabadságharcban honvéd tűzéshadnagyként szolgált
•    A szabadságharc bukását követően bölcseleti és jogi tanulmányokat folytatott
•    1857-ben jogtudor lett, 1859-ben ügyvédi vizsgát tett
•    A budapesti Királyi Tudományegyetemen váltó-, kereskedelmi-, európai nemzetközi és tengerjogot is tanított
•    Részt vett az 1875. évi XXXVII. tc., a kereskedelmi törvény megalkotásában
•    Az általa kidolgozott törvényjavaslat elismeréseként 1874-ben királyi tanácsossá nevezték ki
•    A Magyar Tudományos Akadémia 1873-ban levelező, 1884-ben rendes tagjává választotta
•    1878-tól politikai pályára lépett, országgyűlési képviselő lett
•    Apáthy István 1889. december 4-én halt meg Budapesten