Újabb méltatlan támadás a magyar igazságszolgáltatás ellen

Thumbnail

Az Európai Bírói Egyesület (EAJ) koppenhágai közgyűlése 2019. május 9-én a magyar igazságszolgáltatást elítélő jelentést fogadott el. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a jelentésben foglalt valótlanságok, ténybeli és jogi tévedések miatt levélben fordult az EAJ elnökéhez.
 
Az OBH kiemelte, sajnálatos, hogy a monitoring eljárás megindításának jogszerűségével kapcsolatban a mai napig nem sikerült megnyugtató választ kapni. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) ugyanis következetesen tagadta az eljárás kezdeményezését. E jogi bizonytalanságot pedig az EAJ küldöttségének fogadásakor sem sikerült feloldani, hiszen azon a MABIE delegáltja nem vett részt.
 
Az elfogadott jelentésről az OBH először a sajtóból értesült, így annak véleményezésére eleve nem volt lehetősége. Ez pedig nem felel meg - a jelentésben egyébként többször hangsúlyozott - európai elveknek, és a tisztességes eljárás követelményének.
 
Az OBH rámutatott arra is, hogy a jelentésben szereplő számos kijelentés nem felel meg a valóságnak. Ez részben a jogszabályi ismeretek hiányán, részben a meghallgatott szereplők véleményének egyoldalú közvetítésén, részben pedig ténybeli tévedéseken alapul. Ezek - legalább részben - elkerülhetők lettek volna, ha a bizottság komolyan veszi a hallgattassék meg a másik fel is elvet.

Az OBH elnöke hangsúlyozta: feltételezzük, hogy a bírák képesek és készek pártatlanul eljárni egy-egy vitás ügyben, kiindulópontnak tekintik az ügyre vonatkozó jogszabályokat, értékelik a kapcsolódó tényeket és bizonyítékokat azért, hogy az előbbiekre vonatkozó vélemények megjelenjenek. Kizárólag ezek mérlegelése eredményeként születhet megalapozott és tárgyilagos döntés. Sajnálatos, hogy az EAJ eljárás ezeknek az európai sztenderdeknek most nem tudott megfelelni.