Ünnepélyes könyvbemutatóval zárult a HERCULE III projekt

HerculeIII

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és az Országos Bírósági Hivatal közös szervezésében 2023. február 13-án mutatták be „Az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények külső, belső és bűnügyi nyomozásának egyes kérdései” című tanulmánykötetet, mely az Európai Bizottság HERCULE III (2014–2020) 2. jogi képzés és tanulmányi program keretében végzett kutatások eredményeit összegzi. 

A projekt fő célkitűzése az EU pénzügyi érdekeinek védelmében részt vevő jogi hivatásrendek ismereteinek bővítése speciális képzések szervezésével és tanulmányok terjesztésével. 

A projekt eredményes megvalósítása érdekében egy komplex, gyakorlatorientált összehasonlító kutatómunka folyt, melyben nemcsak hazai, hanem nemzetközi szaktekintélyek is részt vettek. A vizsgálatok fókuszában az EU pénzügyi érdekeit sértő szabálytalanságok és bűncselekmények külső, belső és bűnügyi nyomozásának általános és specifikus témái álltak. Megemlítendő, hogy a projektben az OLAF, az EPPO, az Eurojust és az Europol szerepének elemzése kiemelt jelentőséggel bírt.

A tanulmánykötet bemutatása a projekt zárórendezvénye volt, melyet prof. dr. Csák Csilla, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja és dr. Senyei György, az OBH elnöke nyitott meg. Az eseményen többek között előadást tartott prof. dr. Polt Péter legfőbb ügyész, prof. dr. Farkas Ákos projektmenedzser, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára, prof. dr. Gerhard Dannecker, a Heidelbergi Egyetem egyetemi tanára és Szőnyi Amira, az OLAF egységvezetője.