Véget ért a Fenntartható Fejlődés Program 2

Thumbnail

A 2017-ben meghirdetett Fenntartható Fejlődés Program 2 (FFP 2) a 2016. november 1. - 2018. október 31. közötti időszakot vizsgálta az ügyforgalmi eredmények megtartása érdekében. A programban a bíróságok az ügyforgalmi, az időszerűségi és megalapozottsági mutatók felhasználásával mutatták be az eredményeiket.
A 2016-os Fenntartható Fejlődés Programban a bíróságok jelentős eredményeket értek el a magas színvonalú, időszerű ítélkezés, az életpálya és az ügyfélkapcsolatok, valamint a kommunikáció területén. A célkitűzések ezt követően is tovább élnek, az FFP 2 egy szűkebb, letisztultabb körben folytatódott.

A bíróságok kiemelkedő munkáját mutatja, hogy a vizsgált időszakban minden bírósági szint minden ügyszakában meghaladta a befejezések száma az érkezések számát. A járásbíróságok büntető peres ügyszakában 96.000 érkezett ügyre 104.000 befejezett ügy jutott, illetve 8.000 üggyel csökkent a folyamatban maradt ügyek száma, ami 9%-os javulást jelent.

A törvényszékek első fokú civilisztikai peres ügyszakában 33.000 érkezett ügyre 39.500 befejezett ügy jutott, a befejezési-érkezési arány az indulási értékhez viszonyítottan 22%-os javulással zárt.

A bíróságok a korábban elért kedvező időszerűségi mutatóikat a program zárására is megtartották.  Külön kiemelendő a 2 éven túli ügyek számának alakulása. Bár a csökkenő ügyérkezés miatt ezen ügyek arányában csökkenés nem tapasztalható, azonban megállapítható, hogy a 2 éven túli ügyek száma a 2016. október 31-i 8.014-hez képest 2018 azonos időpontjában 7.532 volt, amely 6 %-os javulást jelent.

Figyelemre méltó, hogy a törvényszékeken és az ítélőtáblákon több ügyszakban is nőtt a 6 hónapon belül befejezett másod- vagy harmadfokú peres ügyek aránya. Az ítélőtáblákon például a 9.150 befejezett ügyből 7.130 ügy, azaz az ügyek 78%-a fejeződött be fél éven belül.

Hangsúlyozandó, hogy a bíróságok ügyforgalmi és időszerűségi mutatók javítása érdekében tett munkája általában nem befolyásolta az ítélkezés eddig is megfelelő minőségét, sőt, több esetben javulás tapasztalható az ügyek helybenhagyási aránya tekintetében. Erre példa, hogy a fellebbezett járásbírósági szintű civilisztikai peres ügyek ítéleteinek több mint felét helybenhagyta a másodfokú bíróság, ami az indulási mutatóhoz képest 2,6%-os javulást jelent.

Bár az FFP 2 program lezárult, a bíróságok töretlen célja továbbra is a magas szintű és időszerű ítélkezés, melyhez az Országos Bírósági Hivatal ezt követően is biztosítja a szükséges igazgatási támogatást.