„A fogalmazói állás a klasszikus bírói pálya legelső állomása” - Bírósági fogalmazói pályázat a Paragrafusban

Az Országos Bírósági Hivatal összesen 14 megyében 36 fogalmazói álláshelyre várja a jogi diplomával rendelkező érdeklődőket. A pályázatról és a fogalmazók státuszáról dr. Nagy Annamária, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) bírósági titkára beszélt az Inforádió Paragrafus című műsorában 2018. augusztus 9-én.

Mint elmondta, az OBH elnöke hirdeti meg évente kétszer, mindig a tavaszi és az őszi államvizsga-időszakokhoz igazodóan a fogalmazó felvételi versenyvizsgákat. 2016-ban teljesen új alapokra helyezték az egész felvételi eljárást. A vizsgáztatás már nem kizárólag a lexikális tudás mérését szolgálja és nem az államvizsga megismétlése. Egy olyan átlátható, egységes, objektív elvárásokon alapuló vizsgáztatási rendszert alakítottak ki, amelynek feladatai alkalmasak a bírósági titkári, bírósági fogalmazói munkához szükséges alapvető kompetenciák, így például a döntési képesség, lényeglátás, szóbeli, írásbeli kifejezőkészség, vagy logikai készség vizsgálatára.

Hozzátette, a fogalmazói állás klasszikusan a bírói pálya legelső állomása. A fogalmazók széleskörű gyakorlati munkát végeznek, egyszerre tanulnak és dolgoznak a három éves joggyakorlati idő alatt. Valamennyi ügyszakban tevékenykednek és emellett egy instruktor bíró útmutatása mentén határozattervezeteket szerkesztenek, jegyzőkönyvet vezetnek, illetve ügyfélfogadási napokat tartanak, azaz segítenek a jogkereső állampolgároknak.