Ügyfeleknek

Image

Módosulnak a civil szervezetek beszámolóira vonatkozó nyomtatványok

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2020. évi beszámoló benyújtásához szükséges nyomtatványok (PK-641 és PK-642) módosításra kerülnek. 

A frissített nyomtatványokat az Országos Bírósági Hivatal 2021. január 15. napján teszi közzé a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civ… oldalon.

Image

Figyelem! – Változás az ÁNYK-nyomtatványok letöltése során

A birosag.hu oldalon publikált ÁNYK-űrlapok a Google Chrome böngésző legfrissebb verziójával (Verzió: 87.0.4280.88) ideiglenesen nem tölthetők le. A frissítés egyre több felhasználót érint.  Más böngészőkkel - például Microsoft Edge, Firefox, Opera - a letöltés zavartalanul működik.

Image

Az Országos Bírósági Hivatal Országos Nyilvántartási Irodájának nyitvatartása

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az OBH Országos Nyilvántartási Irodájának nyitvatartása 2020.12.21-31. napja között az alábbiak szerint változik.

Image

Módosulnak az OBH által közzétett polgári peres ÁNYK-űrlapok

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) módosítása szerint, 2021. január 1. napjától kezdődően az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek, illetve a nemzetközi árufuvarozási és nemzetközi szállítmányozási perek elsőfokon kizárólag a törvényszéken indíthatók meg. Ennek megfelelően módosulnak a P01 és G01 számú ÁNYK-űrlapok, akként, hogy a fenti ügyekben 2021. január 1-jétől ezeket az űrlapokat nem lehet benyújtani.

Image

A civil szervezeteket is érinti a 2020. november 16-án kihirdetett 502/2020. számú Kormányrendelet

2020. november 16-án, a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.)  Korm. rendelet, mely 2020. november 17-én lépett hatályba. 

Image

Tájékoztatás az Országos Bírósági Hivatal Országos Nyilvántartási Irodájába történő belépés és bent tartózkodás szabályairól

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az OBH-ban történő munkavégzés zavartalanságának és az OBH kezelésében, használatában lévő épületek rendjének biztosítása, valamint a bírák, az igazságügyi alkalmazottak és az OBH épületébe belépő személyek egészségének megóvása érdekében az OBH Szalay utcai épületének területére az ügyfelek kizárólag ügyintézés céljából, az ügyfélfogadásra kijelölt Országos Nyilvántartási Irodába előzetes regisztrációt követően léphetnek be.

Image

A bírósági eljárás során felmerülő költségeket mutatja be az Országos Bírósági Hivatal új animációs kisfilmje

Az Országos Bírósági Hivatal „Bírósági Iránytű” sorozata közérthetően magyarázza meg a bíróságokkal, a bírósági eljárásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Image

Hasznos információk a civil beszámolók elektronikus beküldéséhez

A civil szervezetek 2019. évre szóló beszámolóinak benyújtási határideje ebben az évben - a koronavírus miatt kialakult járványhelyzetre tekintettel - 2020. szeptember 30. napjára módosult.
Kérjük, hogy az alábbi, pontokba szedett, elektronikus beküldésre vonatkozó hasznos információkat mindenképpen olvassák el!

Image

Figyelemfelhívás közeli határidőre – 2020. szeptember 30-ig kell benyújtani a 2019. évi beszámolókat

Az elektronikus eljárásra kötelezett civil szervezetek beszámolói 2019. tárgyévre a PK-541 (Beszámoló egyszeres könyvvitel 2019. év), illetve a PK-542 (Beszámoló kettős könyvvitel 2019. év) nyomtatványokon nyújthatók be, elektronikus úton – Cégkapun vagy Ügyfélkapun – keresztül.

Image

Online bírósági ügyintézés (videó)

A veszélyhelyzettel összefüggésben felértékelődött a bíróságokon az elektronikus ügyintézés. Az online ügyintézési lehetőségekről készült kisfilm abban kíván segítséget nyújtani az ügyfeleknek, hogy milyen bírósági szolgáltatások érhetőek el online, milyen ügyeket lehet ilyen formában kezdeményezni és milyen alapfeltételek szükségesek azok eléréséhez.