Ügyfeleknek

Hírek

Elektronikus úton megküldött beszámolókra érkező visszajelzések Ügyfélkapura, Cégkapura

Az elektronikus beszámoló feldolgozását követően az Országos Bírósági Hivatal által kiállított válasz (OBHGEPI) az előterjesztő magánszemély Ügyfélkapujára, illetve a civil szervezet Cégkapujára érkezik az alábbiak szerint:

Civil beszámolók feldolgozása

Az elmúlt hetekben az Országos Bírósági Hivatalhoz elektronikus és postai úton közel 40 000 db beszámoló érkezett.

Május 30-án lejár az egyházkénti nyilvántartásba vételt érintő határidő

2019. május 30. napjáig nyújthatják be a törvény szerinti könnyített elismerési feltételekre alapított nyilvántartásba vétel iránti kérelmüket a 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 35. és 36. §-ai által érintett vallási közösségek.

Milyen esetben szükséges a beszámolóhoz meghatalmazás csatolása?

Az alábbiakban azt mutatjuk be, milyen esetben szükséges a beszámolóhoz meghatalmazás csatolása.

FIGYELEMLEHÍVÁS - CIVIL NÉVJEGYZÉK ELÉRHETŐSÉGE

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a belső hálózati informatikai problémák elhárultak, a Civil Szervezetek Névjegyzéke ismételten elérhető.

RENDKÍVÜLI FIGYELEMFELHÍVÁS!

Tájékoztatjuk Tisztel Ügyfeleinket, hogy belső hálózati informatikai problémák miatt a Civil Szervezetek Névjegyzékének elérése átmenetileg akadozik, így a civil beszámolók feldolgozása a megszokottnál hosszabb időt vesz igénybe.

A beszámolók elkészítéséhez szükséges nyomtatványok telepítése

A civil szervezetek beszámolóinak elkészítéséhez ún. ÁNYK nyomtatványokat szükséges telepíteni. Az alábbiakban bemutatjuk ennek a menetét.

A vallási közösségek számára fontos határidő jár le május végén

Az érintett vallási közösségek 2019. május 30-ig nyújthatják be a könnyített elismerési feltételekhez kötött nyilvántartásba vétel iránti kérelmüket.

Beszámoló megjelenítésre szánt mellékletei  

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a nyomtatványhoz csatolt mellékletek – könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő melléklet, szöveges beszámoló, illetve a közzétételre szánt egyéb dokumentumok – kizárólag akkor kerülnek megjelenítésre, ha a csatolás során a csatolmány típusaként a „Könyvvizsgálói jelentés” vagy „Szöveges beszámoló” kerül kiválasztásra.

Közeledik a civil szervezeti beszámolók benyújtásának határnapja

A civil szervezetek beszámolójukat az üzleti év zárását követő év május 31-ig kötelesek letétbe helyezni az Országos Bírósági Hivatalba (OBH) közzététel céljából.