Ügyfeleknek

Image

A civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek adószámának megállapításához szükséges jogszabályok változására figyelemmel,  2021. október 20-án módosulnak a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek eljárásában a N1b és N2b lapok.

Image

Az alábbi ÁNYK űrlapok használata során lehetővé vált az eljárási illeték Bírósági Fizetési Portálon (BFP) keresztül történő megfizetése is. 

Image

A civil szervezetek 2020. és 2021. évre vonatkozó beszámolójukat háromféle űrlapon tudják benyújtani:
1) PK-641 (2020. évi), PK-741 (2021. évi) – Egyszerűsített beszámoló
2) PK-642 (2020.évi), PK-742 (2021. évi) – Egyszerűsített éves beszámoló
3) PK-643 (2020.évi), PK-743 (2021. évi) – Számviteli törvény szerinti éves beszámoló

Image

A veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról szóló 179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet szabályai alapján a Fővárosi Törvényszék kizárólagos hatáskörébe és illetékességébe tartozóan új fizetésképtelenségi nemperes eljárás jött létre. 

Image

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésére figyelemmel az Országos Bírósági Hivatal „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet éves beszámolója és közhasznúsági melléklete" elnevezésű, új nyomtatványokat rendszeresített.

Image

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány jogintézményére, az ehhez kapcsolódó GFO kód változás átvezetésére és az illetékfizetési kötelezettségre tekintettel módosulnak a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek eljárásában az ÁNYK űrlapok. 

Image

2021. április 16. napján kihirdetésre került és 2021. április 17. napján hatályba lépett a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 182/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban Módr.).

Image

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2020. évi beszámoló benyújtásához szükséges PK-641, valamint PK-642 nyomtatványok frissítésre kerülnek. 
A változások a mérleg, eredménylevezetés/eredménykimutatás és közhasznúsági melléklet mezőit nem érintik.

Image

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III.6.) Korm. rendelet alapján az Országos Bírósági Hivatalban (OBH) a személyes ügyfélfogadás 2021.03.08. napjától szünetel.

Image

2021. március 6. napján kihirdetésre került a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Veir. II.), amely a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelettel bevezetett ideiglenes védelmi intézkedések bíróságokra vonatkozó szabályait tartalmazza.