Ügyfeleknek

Image

Módosul a gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti űrlap

Tájékoztatjuk, hogy a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 2020. március 1. napján hatályba lépő 7/A. címe szerinti kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás kezdeményezéséhez módosul az NP01 számú ÁNYK űrlap.

Image

Segítség a beszámoló nyomtatványon lévő ügyszám kitöltéséhez

Felhívjuk a beszámoló nyomtatványt kitöltő ügyfeleink figyelmét, hogy az űrlapok frissítése során a korábbi „Bejegyző határozat száma” sor – megfeleltetve a közhiteles Névjegyzék terminusának – átnevezésre került „Ügyszám”-ra. 

Image

2020. március 1. napjától bírósági nemperes eljárásban kezdeményezhető a gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtása

Az Országgyűlés 2019. december 17. napján fogadta el a 2019. évi CXXVII.  törvényt, amely szerint a gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtását 2020. március 1. napjától a gyámhatóság helyett a bíróság előtt lehet kezdeményezni.

Image

Itt érhető el az e-akta és a további e-ügyintézési szolgáltatások

Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások köre 2020. január 1-jétől tovább bővült. Az új Ügyfél Iratbetekintő Rendszer (a továbbiakban: ÜIR) ugyanis lehetővé teszi, hogy a 2020.január 1. után elsőfokon indult ügyek e-aktáját, azaz az ügy alapadatait, illetve az ügyben keletkezett iratokat az ügyfelek online, akár otthonról, ingyenesen, a nap 0-24 órájában megtekinthessék.

Image

Illetékszabályok változása az alapítványok nyilvántartási ügyeiben

Megváltoztak az alapítványok nyilvántartási ügyeiben fizetendő eljárási illetékre vonatkozó szabályok.

Image

Csaló próbálkozik jogosulatlan végrehajtással

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kollégákat, hogy egy magát legtöbbször Tóth Ferencnek vagy Tóth Dénesnek nevező személy 2019 májusa óta telefonon keres meg embereket, magát törvényszéki  (fővárosi bírósági) végrehajtónak kiadva.

Image

Minden bíróságon elérhetővé válik a periratokba való elektronikus betekintés 

A 2020. januárjától indult polgári és büntető ügyekben minden bíróságon elérhetővé válik a periratokba való elektronikus betekintés. Erről dr. Kékedi Szabolcs, az Országos Bírósági Hivatal Elektronikus Eljárások Főosztályának főosztályvezetője az InfoRádió Paragrafus című műsorában beszélt, amely ezúttal az E-akta működésével foglalkozott.

Image

A beszámolók benyújtásához szükséges új nyomtatványok

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. január 1-jével közzétételre kerültek a 2020. tárgyévre vonatkozó beszámoló nyomtatványok (egyszeres könyvvitel: PK-641, kettős könyvvitel: PK-642). 

Image

Az OBH ügyfélszolgálati irodájának 2019. december 23 - 2020. január 3. közötti nyitvatartása

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az OBH Országos Nyilvántartási Irodájának ügyfélfogadási ideje 2019. december 23. – 2020. január 3. napja között az alábbiak szerint változik:

Image

A 2020. január 1. napján hatályba lépő jogszabály módosítások érintik a civil szervezeteket is

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 2020. január 1. napjától hatályos rendelkezései szerint, az alapítvány Itv. szerinti fogalma leszűkül
•    a magyar bíróságok által nyilvántartásba vett olyan alapítványra, amely a Civil tv. szerint közhasznú jogállással bír, illetve
•    más EGT-államban nyilvántartásba vett alapítványra, amennyiben igazolja, hogy teljesíti a Civil tv. szerinti közhasznú szervezetté történő minősítés feltételeit.