A Cégközlönyben történő közzététel útján kézbesítés veszélyhelyzeti szabályai 100 fő feletti hitelező esetén

2022. december 28. napján kihirdették a veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 589/2022. (XII.28.) Kormányrendeletet, mely a kihirdetést követő napon, azaz 2022. december 29. napján lépett hatályba.

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (Cstv.) a Korm. rendeletben foglalt kiegészítéssel kell alkalmazni.

A veszélyhelyzet ideje alatt, ha a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett hitelezők száma több mint száz, a Cstv. 50. § (6) bekezdése, a 60. § (1) és (2) bekezdései és a 63/B. § (4) bekezdése szerinti érdemi döntést tartalmazó végzéseket, valamint az e végzésekkel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmeket elbíráló végzéseket a bíróság a Cégközlönyben történő közzététel útján kézbesíti.