Első nap megérkezett az első kérelem – vasárnap óta a bíróságtól kell kérni a kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtását

módosító

Március elsején, este 22 óra 4 perckor a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz beérkezett az első elektronikus kérelem egy kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti ügyben, amelynek elbírálása március 1-től került át a gyámhatóságtól a bíróságokhoz.

Az Országgyűlés decemberi törvény-módosítása értelmében 2020. március elsejétől a bírósághoz kell benyújtani a kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtása iránti kérelmeket. A kérelmet a kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltak megszegésétől vagy annak a kérelmező tudomására jutásától számított 30 napon belül kell beadni. Az elektronikus űrlap itt érhető el.

A beadványokat a gyermek lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén illetékes járásbíróságon kell benyújtani. A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

•    Az eljáró bíróságot és azokat az adatokat, amelyekből a bíróság illetékessége - ha az ügyben külföldi elem van, joghatósága - megállapítható,
•    A kérelmező nevét, lakóhelyét, a kérelem előterjesztésére való jogosultság jogcímét,
•    A kérelmezett (a mulasztó szülő) nevét, lakóhelyét, és egyéb, az azonosításához szükséges adatot,
•    A kapcsolattartással érintett gyermek, gyermekek adatait,
•    A kapcsolattartásra vonatkozó határozatot kibocsátó bíróság vagy gyámhatóság megnevezését, a határozat számát,
•    Leírást arról, hogy a kapcsolattartás megszegése milyen magatartással vagy mulasztással valósult meg, vagy milyen egyéb tevékenység vagy mulasztás akadályozza vagy zavarja a kapcsolattartást,
•    A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtásának elrendelése iránti határozott kérelmet.

A kérelemhez érdemes csatolni a bíróság, vagy a gyámhatóság kapcsolattartást szabályozó határozatát is.

A kérelem beérkezése után a bíróság a kérelmet másik szülőnek nyilatkozattételre küldi meg, majd a kérelem és a másik fél nyilatkozata alapján meghozza a döntését. Ha a bíróság indokoltnak tartja, személyes meghallgatásra kerülhet sor. A bíróság az eljárás során meghallgathatja a gyermeket is, és a gyermek legfőbb érdekét szem előtt tartva hozza meg végzését. Az eljárás során a feleket ún. tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket tehát nem kell előre megfizetni. 

Az eljárás a törvény szerint nem soron kívüli, de miután az eljárásban gyermekek érintettek, a bíróság a lehető legrövidebb idő alatt hozza meg döntését.