Ítélkezési szünet a bíróságokon 2022. július 15. - 2022. augusztus 20. között

2022_szunet_bhu_555x383.png

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a alapján 2022. július 15. és 2022. augusztus 20. között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok. 

Július 15-e a Bíróságok Napja, mely a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 56. §-a értelmében munkaszüneti nap, e napon minden bíróságon szünetel az ügyfélfogadás.
Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok - főszabály szerint - nem tartanak tárgyalásokat.

A polgári eljárásokban - bizonyos kivételektől eltekintve – a megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. A határidők számításának általános szabályai irányadóak azonban az ítélkezési szünet alatt is a soron kívüli eljárás, az előzetes bizonyítás esetén, illetve egyes végrehajtási perekben és nemperes eljárásokban.

Büntető ügyekben a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bíróság az ítélkezési szünet ideje alatt is eljár az előállításos ügyekben, valamint a kényszerintézkedések alkalmazása esetén.

Az egyes bíróságokon a kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitva tartanak, ahol az ügyfelek benyújthatják a beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Az egyes bíróságok ügyfélfogadási rendjéről az adott bíróság honlapján lehet tájékozódni.