Megszűnik illetékbélyeggel történő fizetés

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény 2024. január 1. napjától megszünteti a bírósági eljárási illeték illetékbélyeggel történő megfizetésének lehetőségét.

Ezzel összefüggésben 2023. november 30-án módosult az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 74.§-a, amely az ügyfelek bírósághoz forduláshoz való jogának biztosítása érdekében kiegészült azzal, hogy az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles felek 2024. január 1. napjától a bírósági eljárási illetéket – illetékbélyeg helyett – készpénz-átutalási megbízással is megfizethetik.

A bírósági eljárásokban így 2024. január 1. napjától az eljárási illeték a törvényszék/ítélőtábla/Kúria illetékbevételi számlájára az alábbi módokon fizethető meg:
1.    Bírósági Fizetési Portálról indított utalással (az EFER számla közbeiktatásával),
2.    Közvetlen banki átutalással, vagy
3.    Készpénz-átutalási megbízás („sárga csekk”) használatával.

Illetékfizetés esetén annak a bíróságnak a készpénz-átutalási megbízását („sárga csekkjét”) kell használni, amely előtt az eljárási illeték lerovása szükséges, járásbíróság / kerületi bíróság esetén pedig azon törvényszékét, amelynek az illetékességi területéhez a járásbíróság / kerületi bíróság tartozik.

2024. január 1. napjától minden járásbíróságon, kerületi bíróságon, törvényszéken, ítélőtáblán és a Kúrián beszerezhető lesz az adott bíróság saját illetékbevételi számlaszámát tartalmazó „sárga csekk”.