Módosulnak a civil szervezetek beszámoló nyomtatványai

civil szervezetek

Frissülnek 2022. február 2-án a civil szervezetek beszámolóinak elkészítéséhez kapcsolódó nyomtatványok.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet civil szervezetek beszámolóinak elkészítésére vonatkozó módosításai következtében egyes beszámoló nyomtatványok 2022. február 2-án frissülnek, illetve közzétételre kerülnek a 2022. évre szóló űrlapok – PK-841, PK-842, PK-843 – az alábbi oldalon: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok .

A nyomtatványok az alábbiakban módosultak:
- „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet éves beszámolója és közhasznúsági melléklete" elnevezésű nyomtatványok (PK-643, PK-743, PK-843) tartalmazzák a számviteli törvény szerinti mérleg és eredménykimutatás oldalakat.
- A szervezetek beszámolóikat 2021. évtől devizában is elkészíthetik – amennyiben a szervezet a választott devizát a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette. 
- A kettős könyvvitelt vezető szervezetek a 2021. évre szóló űrlapoktól kezdve a támogatási program keretében felhasznált összegekről az ÁNYK-nyomtatványhoz csatolt számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletben tudnak beszámolni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2022. tárgyévtől kezdődően az ötmillió feletti mérlegfőösszegű szervezetek is elektronikus úton kötelesek beszámolóikat benyújtani.

A nyomtatványokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés, illetve probléma esetén kérjük, hogy keressék az Országos Bírósági Hivatal Országos

Nyilvántartási Irodáját az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: civilinfo@obh.birosag.hu
Telefon: +36 1 354 4295
              +36 1 354 4165
              +36 1 354 4159