Módosultak a kapcsolattartás végrehajtására irányuló eljárás szabályai

kapcsolattartás

Az Országgyűlés 2020. február 25. napján soron kívül megtárgyalta és elfogadta a T/9345. sz. törvényjavaslatot, amely - az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára - módosította a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényt (Kmtv.), valamint az új nemperes eljárás illetékességi szabályait.

A módosítással a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti nemperes eljárásban tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg a feleket, ami azt jelenti, hogy az eljárás megindításakor illetéket fizetni nem kell, az eljárás befejezésekor a bíróság dönt annak viseléséről. 

Emellett a 2020. március 1-jén hatályba lépő illetékességi szabályok megváltoznak, kizárólagos illetékességgel járnak el a kapcsolattartással érintett gyermek belföldi lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti járásbíróságok.

A törvény kihirdetése még nem történt meg, azonban a hatályba lépés időpontja 2020. március 1. napja.