Soron kívül módosultak az OBH által közzétett ÁNYK űrlapok

ÁNYK

Soron kívül módosításra került 2020. április 7. napján a 2020. április 1. napja előtt folyamatban volt közigazgatási és munkaügyi peres ügyekben benyújtható P27 és a nemperes ügyekben benyújtható NP15 számú ÁNYK űrlap, amelyen javításra kerültek a másodfokú munkaügyi ügyek összerendelési szabályai, valamint az űrlapok megfelelnek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezete szerinti eljárási szabályoknak is.

A beküldést gátló hiba a Büsz. 75/C. § (2d) bekezdésére tekintettel haladéktalanul javításra került.

A módosított űrlapok INNEN érhetők el.